Vad vill du göra?

Vill du spela elbas, baka bröd eller gå på konsert? Prata om livet, gå i kyrkan, eller dansa balett? Undrar du ibland om du vill för mycket? Hos oss finns utrymme för verksamhet och vila, samtal och reflektion.

Boka dop

Boka tid för dop, vigsel, konfirmation och begravning! Läs mer här om hur de kyrkliga livshögtiderna går till och vad de innebär.

Hjälpa till

En bättre värld skapar vi tillsammans, och du har något unikt att ge. Som medmänniska, medlem och volontär, på hemmaplan eller utomlands.

Kropp och själ

Samtal, promenader, retreater, måleri, meditation...

Ungdoms- och konfirmandverksamheter

Konfa-träffar, ungdomskvällar och kul aktiviteter - inne, ute och online! Följ oss på Instagram för senaste info.

Samtal, gemenskap och fördjupning

Välkommen till våra samtalsgrupper och öppna träffar.

Gudstjänster och andakter

Här hittar du alla gudstjänster och andakter.

Musik

Musiken är hjärtats språk. Musicera själv med andra i våra körer, eller lyssna på konserter och musikgudstjänster i Järfällas kyrkor.

Beställa gravskötsel

Vi hjälper dig att hålla gravplatsen i ett fint skick. Läs mer här om gravskötsel och blomplantering.