Foto: Jiang Millington

Beställa gravskötsel

Vi hjälper dig att hålla gravplatsen i ett fint skick. Läs mer här om gravskötsel och blomplantering.

Järfälla församling står för underhållet av de allmänna ytorna på begravningsplatserna Järfälla kyrkogård och Görvälns griftegård. Ansvaret för att gravytan och gravvården hålls i ordnat och värdigt skick ligger på gravrättsinnehavaren (7 kap. 3§, Begravningslagen).

Om du inte själv har möjlighet att sköta graven kan vi hjälpa till. 
Du kan läsa mer om olika skötsel- och planteringserbjudanden och göra din beställning online på begravningsverksamhetens egen webbplats, www.begravningijarfalla.se.

Eller så kan du ladda ner vår info-folder och beställningsblankett om gravskötsel och blomplantering.

Du är också välkommen att höra av dig till kyrkogårdsexpeditionen (se faktaruta).