Foto: Jiang Millington

Beställa gravskötsel

Vi hjälper dig att hålla gravplatsen i ett fint skick. Läs mer här om gravskötsel och blomplantering.

Beställa gravskötsel

Beställ gravskötsel på Begravningsverksamhetens egen webbplats.

Järfälla församling står för underhållet av de allmänna ytorna på begravningsplatserna Järfälla kyrkogård och Görvälns griftegård. Ansvaret för att gravytan och gravvården hålls i ordnat och värdigt skick ligger på gravrättsinnehavaren (7 kap. 3§, Begravningslagen).

Om du inte själv har möjlighet att sköta graven kan vi hjälpa till! Se våra tjänster och priser nedan, läs mer i gravskötselfoldern och gör din beställning på blanketten eller genom att maila eller ringa oss (se faktaruta). Alla skötsel- och planteringstjänster avser ett år.

Har du fått ett erbjudande från oss skickat hem till dig?
Om du vill ha samma skötsel / plantering som förra året behöver du bara betala fakturan senast 26 mars. 

Skötsel

Vi har två olika skötselerbjudanden. Vilket du väljer beror på om du vill kunna ha blomplantering på graven eller inte.

Gräsmatta 350:- 

Om du inte vill ha blomplantering har vi ett alternativ som innebär att hela planteringsytan sås igen och ev tidigare plantor tas bort. Graven hålls i ett fint skick genom gräsklippning. Observera att blomplantering inte är möjlig. Blommor får sättas på graven i vas.

Grundskötsel 600:-

Om du vill ha möjlighet till blomplantering ska du bestälIa grundskötsel. Då ingår gräsklippning, ogräsrensning och  kantskärning från maj till och med oktober, samt jordpåfyllning vid behov. En yta hålls öppen för blomplantering. 

Blomplantering 

Planteringspaketen kan endast beställas tillsammans med grundskötsel.

Perennpaketet 500:-

Engångsplantering av olika fleråriga växter (t.ex. aster, kärleksört och solhatt), särskilt utvalda efter förutsättningarna på gravplatsen. Paketet kan inte kombineras med egen sommarplantering, men ställ gärna dit snittblommor i vas. 
Perennerna är som finast när de fått växa till sig några år.

Tagetespaketet 450:-

vår pensé
sommar tagetes
höst silverek, ljung

isbegoniapaketet 700:-

vår påsklilja, pensé
sommar isbegonia, lobelia
höst silverek, ljung, krans

Pelargonpaketet 750:-

vår påsklilja, pensé
sommar pelargon, lobelia
höst silverek, ljung, krans