Foto: Jiang Millington

Beställa gravskötsel

Vi hjälper dig att hålla gravplatsen i ett fint skick. Läs mer här om gravskötsel och blomplantering.

Beställa gravskötsel

Beställ gravskötsel på Begravningsverksamhetens egen webbplats.

Järfälla församling står för underhållet av de allmänna ytorna på begravningsplatserna Järfälla kyrkogård och Görvälns griftegård. Ansvaret för att gravytan och gravvården hålls i ordnat och värdigt skick ligger på gravrättsinnehavaren (7 kap. 3§, Begravningslagen).

Om du inte själv har möjlighet att sköta graven kan vi hjälpa till! Du hittar erbjudanden, priser och info om hur du beställer blommor och skötseltjänster på begravningsverksamhetens egen webbplats Begravning i Järfälla.

Frågor? Du är alltid välkommen att höra av dig till Kyrkogårdsexpeditionen (se faktaruta).