Foto: Jiang Millington

Beställa gravskötsel

Vi hjälper dig att hålla gravplatsen i ett fint skick. Läs mer här om gravskötsel och blomplantering.

Järfälla församling står för underhållet av de allmänna ytorna på begravningsplatserna Järfälla kyrkogård och Görvälns griftegård. Ansvaret för att gravytan och gravvården hålls i ordnat och värdigt skick ligger på gravrättsinnehavaren (7 kap. 3§, Begravningslagen).

Om du inte själv har möjlighet att sköta graven kan vi hjälpa till! Läs mer om våra alternativ för gravskötsel och blomplantering i årets gravskötselfolder.

Gör din beställning på blanketten i foldern, genom att maila jarfalla.gravskotsel@svenskakyrkan.se eller genom att ringa kyrkogårdsexpeditionen (se faktaruta).

Har du fått ett erbjudande skickat hem till dig?
Om du vill ha samma skötsel / plantering som förra året behöver du bara betala fakturan. Om du vill ändra något gör du en ny beställning.