Meny

Peeteli församling i Tallin, Estland

Vår vänförsamling i Estland. En fristad för Tallinns gatubarn.

Svenska kyrkan i Järfälla är vänförsamling med Peeteli Kiriku i Tallinn, Estland. Samarbetet tog sin början 1996-97 genom Järfälla-prästen Lennart Ahlbäck och Peeteli församlings nuvarande direktor Mati Sinisaar, som då började arbetet med gatubarn och frigivna fångar.

Peeteli församling stöttar idag ca 135 utsatta familjer på olika sätt, och når därmed ca 300 barn och unga, varav omkring 17 barn som bor i kyrkan, och därmed får möjlighet till skolgång och trygghet. Tack vare det ekonomiska stödet från Järfälla församling kan Peeteli församling ge barnen studiehjälp, ordna sommaraktiviteter, ge deras familjer matpaket, och mycket mer.

Du kan stötta Peeteli församling med en gåva till Lennart Ahlbäcks minnesfond. Med vår hjälp kan församlingen fortsätta ge barn och ungdomar med dåliga hemförhållanden en möjlighet till ett boende utan droger och våld. Och tack vare dig även driva sin dagverksamhet med undervisning, socialt stöd och fria måltider för barn i behov.