Foto: Linda Mickelsson / Ikon

Fonder

Järfälla församling har flera fonder till stöd för människor som behöver hjälp. Du är också välkommen att ge en gåva.

Fondhantering på paus till 15 februari 2022

Hanteringen av fondansökningar har uppehåll och återupptas igen 15 februari.  Om du ändå vill skicka en ansökan nu är du välkommen att beställa ansökningsblankett hos Anna Johansson Blomberg / 08-580 218 87, så behandlar vi din ansökan så snart som möjligt när vi öppnar igen.

Vid akuta ärenden kontakta Anna Johansson Blomberg.

Fonderna i Järfälla församling finns till för att stötta den som råkat i tillfälliga ekonomiska svårigheter. Vem som helst kan drabbas. På grund av olyckliga tillfälligheter, eller som en del av en mer genomgripande utsatthet.

att ge en gåva

Fonderna finansieras helt genom gåvor och kollekter. Genom ditt bidrag gör du skillnad! Du kan hjälpa till genom att ge en minnesgåva istället för blommor till en begravning. Ange den avlidnes namn och adress, så skickar vi ett minnesblad till den som är närmast anhörig.

Du kan också ge en gåva för att hedra någon som fyller år. Ange jubilarens namn och adress, så skickar vi ett tackkort. Eller så kan du bara ge ett valfritt belopp, när du vill. Varje krona är viktig och välkommen!

fonderna i Järfälla församling

Diakonifonden

Diakonifonden instiftades 2010 då Järfälla församling nybildades, genom att Mariafonden i Jakobsbergs församling samt Diakonifonderna i Viksjö och Kallhälls församlingar slogs ihop. Fondens syfte är att ge stöd vid tillfällig ekonomisk utsatthet. Alla som är medlemmar i Järfälla församling kan ansöka om medel från Diakonifonden. Fonden finansieras helt genom gåvor och kollekter. Alla bidrag är välbehövliga och välkomna!

Bankgironummer: 5181-1693
Swish: 123 123 92 19

Emmausfonden

Fonden instiftades år 2012 för att möta det ökande behovet av diakonalt och ekonomiskt stöd i Järfälla församling. Allt fler människor söker ekonomisk hjälp av församlingen, och många av dem uppfyller inte Diakonifondens kriterier. Emmausfonden finns till för de hjälpsökande som vistas i Järfälla, men som inte är medlemmar i Järfälla församling.

Bankgironummer: 5181-1842
Swish: 123 526 39 91

Lennart Ahlbäcks minnesfond

Fonden instiftades år 2003 till minne av skolkonsulenten och komministern Lennart Ahlbäck, för att hedra hans minne och hans djupa engagemang i Järfälla församlings vänförsamling i Peeteli, Tallinn. Fondens syfte är att fortsätta hans arbete med att stötta Peeteli församling i deras insatser för att hjälpa Tallins gatubarn och frigivna fångar till ett bättre liv.

Bankgironummer: 5181-1768
Swish: 123 287 07 15

Kyrkogårdsfonden

Kyrkogårdsfonden instiftades år 2015, till stöd för den växande skara gravrättsinnehavare i Järfälla som inte har råd att själva bekosta gravskötsel, förlängning av gravrätten eller andra nödvändiga åtgärder för att hålla graven i vårdat och värdigt skick. Alla som innehar gravrätt på Järfälla kyrkogård eller Görvälns griftegård kan söka medel ur Kyrkogårdsfonden.

Bankgironummer: 5546-1982
Swish: 123 006 77 93

Märk din gåva ”Kyrkogårdsfonden”

Barn- och ungdomsfonden

Fonden instiftades år 2014, med syftet att underlätta deltagande i församlingens avgiftsbelagda barn- och ungdomsverksamheter för dem som behöver det. Fonden finansieras av Järfälla församling, samt av kollekter och gåvor.

Bankgironummer: 5546-1982
Swish: 123 006 77 93

Märk din gåva ”Barn- och ungdomsfonden”

S:t Lukasfonden

instiftades år 2019, med syftet att ge ekonomiskt stöd för deltagande i församlingens avgiftsbelagda verksamheter för vuxna, till dem som annars skulle ha svårt att delta. Fonden finansieras av gåvor och av Järfälla församling.

Bankgiro: 5042-7269
Swish: 123 006 77 93
Märk din gåva ”S:t Lukasfonden”.

 Att söka stöd 

Om du befinner dig i tillfälliga ekonomiska svårigheter kan du söka stöd ur fonderna i Järfälla församling. Välkommen att kontakta någon av församlingens diakoner.