Foto: Linda Mickelsson / Ikon

Fonder

Järfälla församling har flera fonder till stöd för människor som behöver hjälp. Du är också välkommen att ge en gåva.

Församlingens fonder

Fondens syfte är att ge stöd vid tillfällig ekonomisk utsatthet. Alla som är medlemmar i Järfälla församling kan ansöka om medel från Diakonifonden.

Diakonifonden instiftades 2010 då Järfälla församling nybildades, genom att Mariafonden i Jakobsbergs församling samt Diakonifonderna i Viksjö och Kallhälls församlingar slogs ihop. Fonden finansieras helt genom gåvor och kollekter. Alla bidrag är välbehövliga och välkomna!

Bankgironummer: 5181-1693
Swish: 123 123 92 19

Emmausfonden finns till för de hjälpsökande som vistas i Järfälla, men inte är medlemmar i Järfälla församling. Fonden instiftades år 2012 för att möta det ökande behovet av diakonalt och ekonomiskt stöd i församlingen, hos det ökande antal sökande som inte uppfyller Diakonifondens kriterier. 

Bankgironummer: 5181-1842
Swish: 123 526 39 91

Fondens syfte är att stötta Järfälla församlings vänförsamling i Peeteli, Tallinn i deras insatser för att hjälpa Tallins gatubarn och frigivna fångar till ett bättre liv. Fonden instiftades år 2003 till minne av skolkonsulenten och komministern Lennart Ahlbäck, för att hedra hans minne och hans djupa engagemang i Peeteli församlings arbete.

Bankgironummer: 5181-1768
Swish: 123 287 07 15

Kyrkogårdsfondens syfte är att stötta gravrättsinnehavare i Järfälla som inte har råd att själva bekosta gravskötsel, förlängning av gravrätten eller andra nödvändiga åtgärder för att hålla graven i vårdat och värdigt skick. Alla som innehar gravrätt på Järfälla kyrkogård eller Görvälns griftegård kan söka medel ur Kyrkogårdsfonden, som instiftades 2015.

Bankgironummer: 5546-1982
Swish: 123 006 77 93

Märk din gåva ”Kyrkogårdsfonden”

Fondens syfte är att underlätta deltagande i församlingens avgiftsbelagda barn- och ungdomsverksamheter för dem som behöver det. Fonden som instiftades 2014 finansieras av Järfälla församling, samt av kollekter och gåvor.

Bankgironummer: 5546-1982
Swish: 123 006 77 93

Märk din gåva ”Barn- och ungdomsfonden”

Fondens syfte är att ge ekonomiskt stöd för deltagande i församlingens avgiftsbelagda verksamheter för vuxna, till dem som annars skulle ha svårt att delta. Fonden finansieras av gåvor och av Järfälla församling, och instiftades 2019.

Bankgiro: 5042-7269
Swish: 123 006 77 93
Märk din gåva ”S:t Lukasfonden”.

Att ge en gåva

Fonderna finansieras helt genom gåvor och kollekter. Din gåva är viktig och välkommen!

Du kan ge valfritt belopp när du vill, till vilken fond du vill. Eller så kan du bidra genom en Minnesgåva istället för blommor till en begravning. Ange den avlidnes namn och adress på bankgiro- eller swish-betalningen till den fond du vill stötta, så skickar vi ett minnesblad till den som är närmast anhörig.

Du kan också hedra någon som fyller år med en födelsedagsgåva. Skicka valfritt belopp på samma sätt som ovan och ange jubilarens namn och adress, så skickar vi ett tackkort!

Att söka stöd

Om du befinner dig i tillfälliga ekonomiska svårigheter kan du söka stöd ur fonderna i Järfälla församling. Välkommen att kontakta oss, per telefon på torsdagar och fredagar, eller per epost till jarfalla.fonder@svenskakyrkan.se när som helst. 

Du kan också skicka en ansökan enligt blanketten nedan. Skriv ut den och dina bilagor (vilka framgår av blanketten), fyll i och lämna in på expeditionen. Vi kontaktar dig inom 10 dagar efter att vi fått din ansökan!

Fondhandläggare
Telefon: 08-580 218 15, torsdagar 9-12 och fredagar 13.30-15