Viksjö kyrka mot bakgrund av blå himmel, och med blommande körsbärsträd i förgrunden.
Foto: Gunnar Bjerkli

Om Viksjö kyrka

Agrargränd 2, Viksjö.

Om kyrkobyggnaden

Den nuvarande kyrkan föregicks av en vandringskyrka som invigdes 1971, ritad av kyrkoarkitekten Rolf Bergh. Viksjö nya kyrka invigdes 19 juni 2005 av den dåvarande biskopen Caroline Krook. Kyrkan och församlingslokalerna är ritade av Nyréns arkitektkontor.  

Kyrkan är belägen i Viksjö centrum. Den ljusa, öppna och luftiga arkitekturen är inspirerad av Jesaja 9:2: "Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus", och tydliggör en strävan att vara en öppen och välkomnande kyrka mitt i Viksjöbornas vardag. Hela byggnaden är av trä, och det öppna och ljusa helhetsintrycket förstärks av utsidans vita träpaneler med stora öppningar för fönster. Också invändigt är kyrkorummet klätt med ljus träpanel, och trästommens synliga balkar och pelare bidrar till den öppna, genuina och inkluderande atmosfären.

Kyrkobyggnaden är en helhet som förutom kyrksalen också rymmer församlingslokaler och arbetsrum. Huvudtanken med planlösningen är att samla verksamheten i en enkel form med tydliga samband. Kyrkobyggnadens entré leder in i vapenhuset, varifrån man går rakt in i det öppna och rymliga kyrkorummet. Takhöjden i både vapenhus och kyrkorum är tio meter, och atmosfären präglas av ett positivt mottagande. Församlingssalen avskiljs från kyrksalen av två stora dubbeldörrar. När dörrarna ställs upp bildar församlingssalen en naturlig förlängning av kyrkorummet.

Koret är beläget vid kyrksalens ena långvägg, med ett stort glasfönster ut mot Viksjö centrum som bakgrund. Orgeln är placerad längs ena kortväggen, intill sakristian. Stora glasfönster i kyrkorummet och ljusinsläpp i det höga taket sörjer för ljusinsläpp och utblickar. Altarfönstret är gult (det eviga ljusets färg), och övriga fönster är färgade i rött (Guds och den Helige Andes färg), blått (botens och ångerns färg) och grönt (växandets och mognandets färg).

Från vapenhuset vid huvudentrén når man kyrktorget till höger, varifrån man också når församlingssalen. Mitt i hela kyrkoanläggningen finns innergården som en grönskande samlingspunkt under sommarhalvåret. Grupprum, mötesrum och kök ligger i en vinkel kring gården utmed norr- och östfasaden. 

Klockstapeln med dess två klockor stod från början vid den gamla kyrkan, och invigdes 1977. På den större Markus-klockan finns inskriptionen: "Jag vill sjunga till Herrens ära så länge jag lever. Jag vill lovsjunga min Gud så länge jag är till (Psaltaren 104:33). Den mindre Maria-klockan bär texten: "När Herren kallar må vi komma i ödmjukhet" (Klas Wahlberg). 

Viksjö kyrka

Mer om verksamheter, personal och vad som är på gång i kyrkan.

Inventarier

  • Orgeln byggdes för Viksjö gamla kyrka av Walter Thur, och invigdes 1981.
  • Mässhakar, stolor och kalkkläden i vitt, grönt och lila av Gunnar och Brita Haking.Tekniken kallas finnväv.
  • Mässhakar, stolor och kalkkläden i rött och grönt av Kerstin Persson.
  • Vit mässhake med stolor och kalkkläde, inköpta från Polen.
  • Altaret, dopfunten och ambon (predikstolen) är ritade av Nyréns arktitektkontor.