S:t Lukas kyrka (interiör)
Foto: Ester Sorri

Om S:t Lukas kyrka

Svarvargränd 1, Kallhäll.

om kyrkobyggnaden

S:t Lukas kyrka byggdes under åren 1976-1977 efter ritningar av arkitekten Jerk Alton , och invigdes 1977 av Stockholms stifts dåvarande biskop Ingmar Ström . Den består av en kvadratisk kyrksal och församlingslokaler. Byggnaden har en stomme av betong, och dess ytterväggar är klädda med gult fasadtegel. 

Kallhälls kyrka har en varm och ljus atmosfär. Kyrkorummet rymmer 150 personer, och är orienterat i öst-västlig riktning med koret i öster. Församlingssalen, som rymmer 70 personer och ligger i kyrkorummets västra ände, kan fungera som en förlängning av kyrkorummet genom att den avskiljande skjutväggen i furu dras tillbaka. Sakristian ligger norr om kyrkorummet. 

Över kyrkorummets ingång finns ett mosaikfönster där en oxe är avbildad. Oxen är symbolen för evangelisten Lukas som kyrkan är uppkallad efter. Fönstrets motiv är formgivet av Britta Reich-Eriksson som även har utformat korfönstrets glasmålning bakom dopfunten. Korfönstrets motiv är livets träd, men symboliserar även Andens frukter som är markerade med nio röda punkter (Galaterbrevet 5:22-23). Västra fönstrets glasmålning har motivet Vinterträdet, och återges med dämpade färger i gult och grått. Eftersom pengar saknades kom glasmålningen på plats först år 2000, men dess skiss är samtida med skisserna till övriga glasfönster. Längst fram i kyrkorummet hänger en stor ljusring med tolv lampor som symboliserar de tolv apostlarna. Lampetter på kyrkväggarna ger ytterligare belysning.

Norr om kyrkan finns ett fristående 16 meter högt klocktorn som kröns med ett kors. Liksom kyrkan är tornet klätt med gult fasadtegel. I tornet hänger två kyrkklockor som är gjutna av Bergholtz klockgjuteri i Sigtuna. Storklockan väger 500 kg medan lillklockan väger 300 kg.

S:t Lukas kyrka är K-märkt (dvs. skyddad enligt lagen om kulturminnen, genom Riksantikvarieämbetets beslut 19 april 1990).

Om Svenska kyrkan i Kallhäll

Dagens Kallhäll växte fram kring  Bolinders Mekaniska Verkstäder, som flyttade dit en del av sin tillverkning från Kungsholmen 1909. År 1945 började byggandet av arbetarbostäder på företaget Bolinders mark. Bolinderbyn blev ett exempel på välplanerad modern bruksbebyggelse, med bostäder, butiker och barnomsorg.

I takt med att arbetarsamhället tog form startades också kyrkliga verksamheter, såsom söndagsskola och syförening. Under 50-talet började gudstjänstverksamheten, och 1959 tilldelades Kallhäll sin första präst. Den 3 maj 1964 invigdes S:t Lukassalen i Kallhälls centrum. Salen användes som kyrka fram till 1977, då dagens kyrka invigdes.

S:t Lukas kyrka

Mer om verksamheter, personal och vad som är på gång i kyrkan.

inventarier

  • Orgeln med 15 stämmor är byggd 1981 av Walter Thür Orgelbyggen i Torshälla. En flygel av märket Bechstein är tillverkad 1925. 1992 köptes flygeln in av Kyrkostiftelsen och skänktes till församlingen.
  • Altarkrucifixet av brons är utfört 1977 av Liss Eriksson. Ett starkt stiliserat kors glider över i formen av en människa med uträckta händer. Korsfiguren står på en vit sten.
  • Altartavlan är en fårskinnsmosaik utförd av Britta Reich-Eriksson. I förgrunden finns ett vitt lamm och i bakgrunden ett svart.
  • En kormatta i röllakan med mönster i blått är vävd 1994 vid Propersona väveri i Stockholm.
  • Dopfunt, predikstol, altare och knäfall är ritade av kyrkans arkitekt Jerk Alton. Dessa är byggda i trä som har laserats i blått och grått med guldinläggningar. Dopfunten är ett stativ som bär upp en dopskål av mässing.
  • Nuvarande uppsättning kyrksilver levererades 1985 av ateljé Borgila. Tidigare kyrksilver var också tillverkat av ateljé Borgila, men stals vid ett inbrott 1984.
  • En vit mässhake av linneväv är tillverkad på 1960-talet. En mässhake i grönt linne och bomull är komponerad av Anna Lisa Odelqvist-Kruse och tillverkad av ateljé Libraria. Mässhaken har ett guldkors. Övriga mässhakar tillkom 1977, en i vitt linne komponerad av Anna Lisa Odelqvist-Kruse och gjord på Libraria, en i rött ylle utförd av Gunilla Schildt i Sigtuna samt en i blått ylle tillverkad av Vanja Brunzell i Uppsala.