Maria kyrka (interiör)
Foto: Ester Sorri

Om Maria kyrka

Vasavägen 25, Jakobsberg.

Om kyrkobyggnaden

Maria kyrka och dess församlingslokaler är byggd efter ritningar av arkitekten Lars Olof Torstensson. Kyrkan invigdes 1981. Byggnaden är uppförd av rött tegel, och har ett tak belagt med takpapp. Ovanpå västra taknocken står ett svart kors som markerar korets placering.

Kyrkorummets innerväggar är vitkalkade, och innertaket av trä är laserat i blågrönt. Högt uppe vid taket finns tre mosaikfönster av konstnären Britta Reich-Eriksson och som pryder kyrkorummet, med lammet, duvan respektive skärselden som motiv. Ljuset från fönstren, det laserade innertaket och altartavlan i blå nyanser av konstnären  Lars Abrahamson och silversmeden Bengt Liljedahl samverkar för att skapa en lugn och harmonisk atmosfär i den blå färgton som associeras med Jesu mor Maria, som gett namn åt kyrkan.

Klockstapeln, som är ritad av Järfälla-ingenjören Carl-Gösta Strand, står väster om kyrkan. Klockorna härrör från en äldre klockstapel, som skänktes till Järfälla kommun 1982.  De tillverkades 1963 av Bergholtz klockgjuteri i Sigtuna. Den stora klockan väger 500 kg och är stämd i A1. Den lilla klockan väger 300 kg och är stämd i C2. 

Maria kyrka

Mer om verksamheter, personal och vad som är på gång i kyrkan.

inventarier

  • Orgeln med 18 stämmor är byggd 1985 av orgelbyggaren Walter Thür.
  • Altartavlan är utförd av konstnären Lars Abrahamson och silversmeden Bengt Liljedahl, som samarbetat om konstverket. Tavlan är tredelad och har mottot "Ljus och ord". 
  • Altarsilvret har tillverkats av Bengt Liljedahl.
  • Altaret, predikstolen och dopfunten är utförda i gotländsk kalksten efter ritningar av Lars Olof Torstensson.
  • En fem meter lång gobeläng med nonfigurativt mönster, kallad "Ljuset". Gobelängen är formgiven av Gunnar Haking och vävd av Britta Haking.