Foto: Mille Sanders / Unsplash

Förändringar i kalendariet

Vi anpassar våra verksamheter för att minska spridningen av coronaviruset. Här hittar du info om pausade och flyttade verksamheter.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer över 70 begränsar sina sociala kontakter och håller sig hemma så långt det är möjligt. Därför gör vi uppehåll i besök på seniorboenden, sjukhus och hembesök, och pausar de verksamheter som främst riktar sig till äldre (eller där risken för allmän smittspridning är stor). Tills vidare är också alla konserter inställda.

Gudstjänsterna på söndagar är nu igång igen, och du är varmt välkommen under eget ansvar och inom ramarna för Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Gudstjänstkalendern hittar du här. Om du hellre håller dig hemma och vill prata med oss på telefon så är du välkommen att kontakta någon av våra präster eller diakoner. Du kan också ringa 112 och be att få tala med Jourhavande präst. 

Pausade verksamheter

mötas & umgås