Foto: Johannes Frandsen / Ikon

Präster och diakoner

Här hittar du kontaktuppgifter till präster och diakoner i Järfälla församling.

Präster

Paus i fondhanteringen till 1 oktober

Vi ser över våra rutiner för fondhantering, därför är det just nu inte möjligt att söka medel ur församlingens fonder. Vi räknar med att vara igång igen 1 oktober.

Du är alltid välkommen att höra av dig om du behöver någon att prata med.

Diakoner