Foto: Magnus Aronsson / Ikon

Dop

Ett litet barn har kommit till världen. Det vill vi gärna fira tillsammans med er - välkommen till dop!

Boka dop

Välkommen att boka din doptid genom att ringa eller maila församlingsexpeditionen (se faktaruta). 

Dopet äger rum under en dopgudstjänst, och vi erbjuder särskilda tider för dopgudstjänster i alla församlingens fyra kyrkor. Du är med och utformar den i samråd med den präst som utför dopet. Detta sker under ett särskilt förberedande dopsamtal. Prästen kommer att ta kontakt med dig för att boka in samtalet i god tid före dopet.

Vad kostar det?

Det kostar ingenting att döpas in i Svenska kyrkan. 

mer OM dopet

För dig som förälder kan dopet vara ett tecken på tacksamhet, att du har fått bli förälder till just denna lilla människa. I dopet finns också löftet om att Gud är med under livets alla dagar, oavsett vad som händer. Genom hela kyrkans historia har dopet varit den synliga bekräftelsen på varje människas självklara samhörighet med Gud. 

På svenska kyrkans webbsida kan du läsa mer om dopet.

Dop för ungdomar och vuxna

Det är oftast barn som döps i Svenska kyrkans regi, men allt fler ungdomar och unga vuxna vill döpas. Det sker ofta i samband med konfirmationsläsning, efter undervisning eller i samband med en samtalsgrupp om kristen tro

Dop och medlemskap

Dopet är grunden till medlemskap i Svenska kyrkan. Den som har döpts i ett annat kristet samfund är också välkommen som medlem i Svenska kyrkan, något nytt dop behövs inte. Enligt Svenska kyrkans ordning gäller ett kristet dop för alltid.