Gudstjänst

och kyrkliga handlingar

En yngling doppar en oblat i den framsträckta bägaren.

Gudstjänsten är navet i församlingens liv

Gudstjänstens mening är att skapa gemenskap mellan Gud och människa, mellan människa och människa, mellan människa och skapelse. Här möter jag även mig själv. Gudstjänstgemenskapen kan ha olika former och teman. I våra församlingar firas regelbundet gudstjänst i någon av våra kyrkor varje söndag men även andra dagar. Vid livets stora händelser har vi fyra särskilda gudstjänster.

Kyrkliga handlingar