En yngling doppar en oblat i den framsträckta bägaren.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Gudstjänsten är navet i församlingens liv

Gudstjänstens mening är att skapa gemenskap mellan Gud och människa, mellan människa och människa, mellan människa och skapelse. Här möter jag även mig själv. Gudstjänstgemenskapen kan ha olika former och teman. I våra församlingar firas regelbundet gudstjänst i någon av våra kyrkor varje söndag men även andra dagar. Vid livets stora händelser har vi fyra särskilda gudstjänster.

Det går att möta Gud när som helst och var som helst. Det som skiljer ut gudstjänsten är att det vill vara en plats där vi tillsammans med andra skapar mötet med Gud och med varandra i psalmer, sånger, bön, reflektion över bibelordet och nattvarden. Någon beskrev gudstjänsten som en plats någonstans mellan det privata och det offentliga. Du är välkommen som du är, med eller utan tro, när du är glad eller lessen, när livet är lätt eller livet är tungt, när du vill vara för dig själv eller när du vill prata bort en stund vid kyrkkaffet.