Begravning

Ett tänt stearinljus i en kyrka.

Du är aldrig ensam

Begravningen är vårt avskedstagande och omhändertagande av någon som vi haft en relation till. Seder i samband med en begravning möter våra mänskliga behov av trygghet och kontinuitet. Begravningsgudstjänsten är en ritual för avsked. Samtidigt finns det mycket praktiskt att ta tag i för den närmaste sörjande. Kyrkan vill gärna vara där som ett stöd.

Vanligtvis sker bokning av en begravning genom en begravningsbyrå som sedan kontaktar oss. Begravningstider i våra kyrkor är fredagar kl 11:00 och 14:00. Jordbegravning endast kl 11:00. Begravningsverksamheten upplåter församlingshemmet för borgerliga begravningar torsdagar kl 11:00.

Har du frågor eller vill prata med en präst om en begravning är du alltid välkommen att höra av dig. 

Präster