Meny

Rädda Högalidskyrkan

Högalidskyrkan har idag ett mycket stort renoveringsbehov. Var med och rädda vårt gemensamma kulturarv!

Högalidskyrkan behöver renoveras för framtiden

De flesta som rör sig i Stockholm ser Högalidskyrkans två torn sticka upp när de går runt på stan. Vår unika kyrka är vacker och välbesökt men är nu i stort behov av renovering. Planen är att hela kyrkan ska stänga i början av 2021. Arbetet beräknas pågå i ca 18 månader.

VARFÖR SKA KYRKAN RENOVERAS?

• Taket läcker och plåtar lossnar
• Fasaden vittrar pga luftföroreningar
• Murstenar lossnar
• Brandskyddet är inte fullgott och måste moderniseras.
• Elsystem och avloppsstammar är gamla och måste bytas ut.
• Delar av putsen i koret lossnar och faller ned. Tillfälligt har ett nät spänts upp.

Tillgänglighetsanpassning

Kyrkan ska också tillgänglighetsanpassas så att alla människor med sina unika förutsättningar kan delta och vistas i kyrkan.

VAD HÄNDER NÄR KYRKAN STÄNGER?

Församlingslivet kommer att fortgå. Vi kommer fortsätta att träffas och umgås på våra mötesplatser och fira gudstjänst tillsammans. Vårt fina k-märkta församlingshus kommer att vara öppet för en mängd olika verksamheter för både små och stora.

Dop och vigsel
Stora salen i församlingshuset kommer att iordningställas till ett vackert kyrkorum under kyrkans renoveringstid. Det kommer att bli fantastiskt! Här kan man döpa sitt barn eller sig själv eller vigas med sin käresta.

Läs mer om dop

Läs mer om vigsel

Begravning och gravsättning
Högalids kolumbarium kommer att vara öppet, med vissa undantag, t ex när byggställning monteras vid kyrkans norra sida.

Det går utmärkt att ha akt med urna i kolumbariet. Om önskemål finns kan gravsättning av urnan ske i direkt anslutning till akten. I kolumbariet finns lediga gravplatser i urnnisch. Där finns även en minneslund.

Minnesstunder kan hållas i Högalids församlingshus.

Vi har även avtal med Stockholms Borgerskap under Högalidskyrkans renoveringstid. Begravningsceremonier kan hållas i Borgerskapets kyrka och minnesstunder i Borgarhemmets matsal, som ligger i anslutning till kyrksalen.

Läs mer om begravning 

Pengarna räcker inte till

Renoveringen av Högalidskyrkan beräknas kosta över 100 miljoner kr. Det statliga stödet täcker endast en del av kostnaden. En stor del bekostas av församlingens medlemmar genom kyrkoavgiften, men det räcker inte till. Medlemmarnas pengar ska samtidigt räcka till att möta människor i kris, förrätta dop, vigslar, begravning och konfirmation, fira gudstjänster, hålla öppna mötesplatser, bedriva barn- och ungdomsverksamhet och erbjuda ett rikt musikliv. 

stödinsamling för vårt gemensamma kulturarv

Nu finns finns möjlighet för både privatpersoner och företag att bidra för att bevara Högalidskyrkan för framtiden. Ett tillsammansprojekt för vårt gemensamma kulturarv.

Alla gåvor, små som stora, är viktiga och kommer att göra nytta.

Ge en gåva 
Swish 123 120 45 77 
Bg 5263-3708 - Märk inbetalningen med RHK (som betyder Rädda Högalidskyrkan) 

Låt oss vara kreativa tillsammans!

Kanske kan du bidra på andra kreativa sätt? Välkommen att höra av dig om du har idéer du vill prata om!

insamlade medel 

Stort tack till alla er som bidrar till Högalidskyrkans renovering.

År 2019: 115.000 kr

Läs mer om Högalidskyrkan

Inslag i media om kyrkans renoveringsbehov

Kyrkoherde Gunilla Lindén i Svt

Kyrkoherde Gunilla Lindén i P4 Stockholm