Vatten, en båt, hus och två kyrktorn, lampor som lyser. Det är kvällstid.

Rädda Högalidskyrkan

Högalidskyrkan har idag ett mycket stort renoveringsbehov. Var med och rädda vårt gemensamma kulturarv!

Högalidskyrkans två torn och byggnader i närheten.

Digitala visningar

*** Nyfiken på Högalidskyrkan *** Här kan du följa med på digitala visningar om kyrkan, konsten, konstnärerna, kolumbariumet och Högalidskyrkans orglar. Varje puff innehåller en textad film. Vill du bara läsa, finns text på sidan.

Högalidskyrkan stänger för renovering

Hela kyrkan har stängt för renovering från 1 mars 2021. Arbetet beräknas pågå i ca 20 månader, t o m 2022.

De flesta som rör sig i Stockholm ser Högalidskyrkans två torn sticka upp när de går runt på stan. Arkitekten Ivar Tengboms mästerverk. Kyrkan invigdes 1923 och anses vara en av den nationalromantiska epokens viktigaste byggnadsverk, inte bara i Stockholm utan i hela Sverige. Vår unika kyrka är vacker och välbesökt men är i akut behov av en helrenovering.

Församlingen har också ett ansvar gentemot kulturmiljölagen. Kyrkobyggnader ska vårdas och bevaras för sitt kulturhistoriska värde. På så sätt har församlingen inget val. Renoveringen är ett mycket stort ekonomiskt åtagande för församlingen.

Genomförandebeslut fattades av kyrkorådet den 18 februari 2021. 

Kontraktskrivning med generalentreprenör skrevs den 26 februari 2021.

VARFÖR SKA KYRKAN RENOVERAS?

• Taket läcker och plåtar lossnar
• Fasaden vittrar pga luftföroreningar
• Murstenar lossnar
• Brandskyddet är inte fullgott och måste moderniseras.
• Elsystem och avloppsstammar är uttjänta och måste bytas ut.
• Sprickbildning i innertaket. Delar av putsen i koret faller ned. Tillfälligt har ett nät spänts upp.

Tillgänglighetsanpassning

Kyrkan ska också tillgänglighetsanpassas så att alla människor med sina unika förutsättningar kan delta och vistas i kyrkan.

VAD HÄNDER NÄR KYRKAN STÄNGER?

Församlingslivet kommer att fortgå. Från den 1 mars 2021 är verksamheten flyttad till vårt fina k-märkta församlingshus. Det är öppet dagligen från kl 9-16. 

Gudstjänst, dop och vigsel

Stora salen i församlingshuset är ett fantastiskt rum med sakral karaktär. Det är  iordningställt till ett vackert kyrkorum under kyrkans renoveringstid. Här kan vi fira gudstjänst, döpa barn och viga par.

Läs mer om dop

Läs mer om vigsel

Begravning och gravsättning

Högalids kolumbarium kommer att vara öppet, med vissa undantag, t ex när byggställning monteras vid kyrkans norra sida.

Det går utmärkt att ha begravning med urna i kolumbariet. Om önskemål finns kan gravsättning av urnan ske i direkt anslutning till akten. I kolumbariet finns lediga gravplatser i urnnisch. Där finns även en minneslund.

Minnesstunder kan hållas i Högalids församlingshus.

Vi har avtal med Stockholms Borgerskap under Högalidskyrkans renoveringstid. Begravningsceremonier kan hållas i Borgerskapets fina lilla kyrka, med personal från Högalids församling.

Läs mer om begravning 

Finansiering 

Kyrkorenoveringen finansieras av kyrkoavgifter som medlemmar i Svenska kyrkan, Högalids församling betalar, banklån, kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) och insamlade medel.

Det statliga stödet i form av kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) täcker endast en liten del av den stora kostnad det innebär att helrenovera kyrkan. Det allra mesta måste församlingen bekosta själv.

Medlemspengarna ska samtidigt räcka till barn- och ungdomsverksamhet,
besök hos gamla och sjuka, körer och konserter, gudstjänster, dop, vigslar och
konfirmation och att möta människor i kris.

Renoveringen beräknas pågå till våren 2023 och budgetens maxtak är 179 miljoner kr.

stödinsamling för högalidskyrkan - vårt gemensamma kulturarv

Den ekonomiska utmaningen för församlingen är mycket stor. Vi välkomnar både privatpersoner och företag att bidra till att bevara Högalidskyrkan för framtidens generationer. Ett tillsammansprojekt för vårt gemensamma kulturarv. 

Alla gåvor, små som stora, är viktiga och kommer att göra nytta.
För större donationer, kontakta oss gärna:
Tfn 08-616 88 00
Skicka e-post till Högalids församling 

Låt oss vara kreativa tillsammans!

Kanske kan du bidra på andra kreativa sätt? Välkommen att höra av dig om du har idéer du vill prata om! Vill du engagera dig ideellt i Högalids församling, kontakta diakon Maja Inde:
Tfn 08-616 88 23
Skicka e-post till Maja Inde

insamlade medel 

Ett stort tack till alla er som hittills bidragit till Högalidskyrkans renovering!
Total summa inkomna medel, t o m augusti år 2021 : 624.521 kr
Summan inkluderar också försäljning av församlingens avyttrade tavlor, serveringsbrickor med Högalidsmotiv, paraplyer mm. Allt går till att rädda Högalidskyrkan.

Läs mer om Högalidskyrkan

Inslag i media om kyrkans renoveringsbehov

Kyrkoherde Gunilla Lindén i Svt 9 dec 2020

Kyrkoherde Gunilla Lindén i Svt 6 aug 2019

Kyrkoherde Gunilla Lindén i P4 Stockholm 6 aug 2019

Stödinsamling för Högalidskyrkan

På gåvosidan kan du välja att bidra till olika saker. Det går också bra att Swisha en generell gåva direkt till 123 120 45 77 eller till bg 5263-3708 - Märk inbetalningen med RHK (som betyder Rädda Högalidskyrkan)

Gåvosida

Stora salen, församlingshuset

Stora salen i församlingshuset fungerar som kyrkosal när Högalidskyrkan är stängd för renovering.