Rädda Högalidskyrkan

Högalidskyrkan har idag ett mycket stort renoveringsbehov. Var med och rädda vårt gemensamma kulturarv!

Högalidskyrkan stänger för renovering

Hela kyrkan stänger för renovering från 1 mars 2021. Arbetet beräknas pågå i ca 20 månader. 

De flesta som rör sig i Stockholm ser Högalidskyrkans två torn sticka upp när de går runt på stan. Arkitekten Ivar Tengboms mästerverk. Kyrkan invigdes 1923 och anses vara en av den nationalromantiska epokens viktigaste byggnadsverk, inte bara i Stockholm utan i hela Sverige. Vår unika kyrka är vacker och välbesökt men är i akut behov av en helrenovering.

Församlingen har också ett ansvar gentemot kulturmiljölagen. Kyrkobyggnader ska vårdas och bevaras för sitt kulturhistoriska värde. På så sätt har församlingen inget val. Renoveringen är ett mycket stort ekonomiskt åtagande för församlingen.

Genomförandebeslut fattades av kyrkorådet den 18 februari 2021. 

Kontraktskrivning med generalentreprenör skrevs den 26 februari 2021.

VARFÖR SKA KYRKAN RENOVERAS?

• Taket läcker och plåtar lossnar
• Fasaden vittrar pga luftföroreningar
• Murstenar lossnar
• Brandskyddet är inte fullgott och måste moderniseras.
• Elsystem och avloppsstammar är uttjänta och måste bytas ut.
• Sprickbildning i innertaket. Delar av putsen i koret faller ned. Tillfälligt har ett nät spänts upp.

Tillgänglighetsanpassning

Kyrkan ska också tillgänglighetsanpassas så att alla människor med sina unika förutsättningar kan delta och vistas i kyrkan.

VAD HÄNDER NÄR KYRKAN STÄNGER?

Församlingslivet kommer att fortgå. Från den 1 mars 2021 flyttar vi verksamheten till vårt fina k-märkta församlingshus. Det är öppet dagligen från kl 9-16. 

Gudstjänst, dop och vigsel
Stora salen i församlingshuset är ett fantastiskt rum med sakral karaktär. Det är  iordningställt till ett vackert kyrkorum under kyrkans renoveringstid. Här kan vi fira gudstjänst, döpa barn och viga par.

Läs mer om dop

Läs mer om vigsel

Begravning och gravsättning
Högalids kolumbarium kommer att vara öppet, med vissa undantag, t ex när byggställning monteras vid kyrkans norra sida.

Det går utmärkt att ha begravning med urna i kolumbariet. Om önskemål finns kan gravsättning av urnan ske i direkt anslutning till akten. I kolumbariet finns lediga gravplatser i urnnisch. Där finns även en minneslund.

Minnesstunder kan hållas i Högalids församlingshus.

Vi har avtal med Stockholms Borgerskap under Högalidskyrkans renoveringstid. Begravningsceremonier kan hållas i Borgerskapets fina lilla kyrka, med personal från Högalids församling.

Läs mer om begravning 

FINANSIERING

Det statliga stödet (Kyrkoantikvarisk ersättning) täcker endast en liten del av den stora kostnad det innebär att helrenovera kyrkan. En stor del bekostas av församlingens medlemmar genom kyrkoavgiften, men det räcker inte alls till. Församlingen behöver ta stora lån.

Medlemspengarna ska samtidigt räcka till barn- och ungdomsverksamhet,
besök hos gamla och sjuka, körer och konserter, gudstjänster, dop, vigslar och
konfirmation och att möta människor i kris.

stödinsamling för högalidskyrkan - vårt gemensamma kulturarv

Den ekonomiska utmaningen för församlingen är mycket stor. Vi välkomnar både privatpersoner och företag att bidra till att bevara Högalidskyrkan för framtidens generationer. Ett tillsammansprojekt för vårt gemensamma kulturarv. 

Alla gåvor, små som stora, är viktiga och kommer att göra nytta.
För större donationer, kontakta oss gärna: tel 08-616 88 00

hogalid.forsamling@svenskakyrkan.se.

Vi behöver din hjälp! Skänk gärna en gåva.
Swish 123 120 45 77 
Bg 5263-3708 - Märk inbetalningen med RHK (som betyder Rädda Högalidskyrkan) 

Låt oss vara kreativa tillsammans!

Kanske kan du bidra på andra kreativa sätt? Välkommen att höra av dig om du har idéer du vill prata om!

insamlade medel 

Ett stort tack till alla er som hittills bidragit till Högalidskyrkans renovering!
Inkomna medel t o m december år 2020: 471.000 kr
Summan inkluderar också försäljning av församlingens avyttrade tavlor och annat material. Allt går till att rädda Högalidskyrkan.

Läs mer om Högalidskyrkan

Inslag i media om kyrkans renoveringsbehov

Kyrkoherde Gunilla Lindén i Svt 9 dec 2020

Kyrkoherde Gunilla Lindén i Svt 6 aug 2019

Kyrkoherde Gunilla Lindén i P4 Stockholm 6 aug 2019