Kyrkogårdsförvaltningen står inte bakom brev där företag efterfrågar gravrättsinnehavare

Just nu får vi in frågor gällande ett utskick där ett privat företag vill ha uppgifter om vem som ska vara gravrättsinnehavare till en viss grav. Dessa utskick kommer inte från kyrkogårdsförvaltningen. 

Med anledning av de frågor vi fått in vill kyrkogårdsförvaltningen förtydliga vad som gäller vid anmälan av gravrättsinnehavare, samt hur kyrkogårdförvaltingen arbetar med information och uppgiftsinsamling. 

  • Gravrättsinnehavare utses av dödsboet och anmäls till kyrkogårdsförvaltningen. Detta sker i samband med att en gravplats väljs, och gäller endast för gravplatser med full- eller begränsad gravrätt. Anmälan sker genom en blankett som finns hos kyrkogårdsförvaltningen, anmälan kan inte göras digitalt. 

  • Att registrera dina uppgifter hos ett privat företag gör dig inte till gravrättsinnehavare, och de uppgifter som samlas in av privata företag kommer inte kyrkogårdsförvaltningen till del.

  • Att anmäla gravrättsinnehavare till kyrkogårdsförvaltningen kostar ingenting. 

  • Kyrkogårdsförvaltningen använder sig inte av några underleverantörer eller samarbetspartners när det gäller insamlandet av uppgifter om gravrättsinnehavare, och utskick som kommer från oss innehåller inga andra företags- eller organisationsnamn än Kyrkogårdsförvaltningen/Svenska kyrkan. 

Du kan läsa mer om vad det innebär att vara gravrättsinnehavare här.

Har du frågor är du alltid väldigt välkommen att kontakt oss. Du hittar våra kontaktuppgifter genom att följa länken nedan. 

Kontakta oss.