Foto: Fredrik Torstensson

Kontakta kyrkogårdsförvaltningen

Här hittar du kontaktuppgifter till kyrkogårdsförvaltningens expedition, krematoriets expedition, våra begravningsplatser samt verkstad.

Kyrkogårdsförvaltningens expedition

Här hittar du kontaktuppgifter samt information om öppettider. På kyrkogårdsförvaltningens expedition svarar vi på frågor om till exempel begravningar, gravärenden samt skötsel.

Krematoriet - kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter samt information om öppettider. På krematoriets expedition kan du få svar på frågor gällande kremationer och boka tid för utlämning av urna. 

Våra begravningsplatser - kontakt

Här hittar du kontaktinformation till respektive begravningsplats.

Verkstad - kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till vår verkstad.

Kontakta begravningsombud

Begravningsombud är utsedda av Länsstyrelsen och har till uppgift att vara ombud för de som inte är medlemmar i Svenska kyrkan samt att granska hur huvudmannen fullgör sitt uppdrag.