När någon dör

Mötet med döden utgör en av människans svåraste livskriser och ger upphov till frågor. Reaktioner av sorg, saknad, ilska och uppgivenhet är vanliga för alla människor vid avgörande livsförändrande händelser, men sorgen är alltid personlig.

När en anhörig avlider kan det kännas skönt att få prata med någon. I alla församlingar finns präster och diakoner som du kan vända dig till för enskilda samtal. 

För många kan ensamheten och tomheten därhemma vara jobbig och att då få lämna hemmet en stund och träffa andra i en liknande situation är ofta en tröst. Hedemora, Husby och Garpenbergs församling startar regelbundet samtalgrupper vid sorg för dig som förlorat en närstående.

Det är mycket att tänka på och är ni flera anhöriga kan det vara skönt att planera de närmaste veckorna tillsammans och vad som behöver göras. Du/ni kan själv planera begravningen eller ta hjälp av en begravningsbyrå. 

 

 
På efterlevandeguiden.se hittar du information om de praktiska frågor som ska tas om hand under månaderna efter dödsfallet. Sajten är ett samarbete mellan Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.

De närmast anhöriga får dödsbudet
Om ingen anhörig var närvarande när personen dog, kontaktas de anhöriga så fort som möjligt av till exempel sjukhuset.

Kroppen förs till bårhuset
När någon dör ska kroppen föras till bårhuset i väntan på begravning eller kremering. Oftast är det sjukhuset eller servicehuset som sköter om det. Om dödsfallet beror på en olycka, ett brott eller liknande så gör polisen det.

Ta reda på dödsboets tillgångar och skulder
Dödsboet består inte av några personer, utan är de tillgångar och skulder som finns kvar efter en avliden person. Tillgångarna kan till exempel vara pengar, bostad och saker. Tillgångarna i dödsboet ska först och främst användas för begravningen. Om pengarna inte räcker till det, kan dödsboet ansöka om ekonomiskt stöd hos socialtjänsten i den kommun där den som har dött var skriven. Dödsboet upphör när den dödas eventuella tillgångar har delats upp mellan arvingarna.

Läs om att sköta ett dödsbo på efterlevandeguiden.se. 

Kostnader för en begravning.

 

Skatteverket utfärdar intyg
Innan en person kan begravas eller kremeras måste Skatteverket utfärda ett intyg om att den avlidne får gravsättas eller kremeras.

Läs på Skatteverkets webbplats om vad du behöver göra när en anhörig dör. 

Ta reda på den dödas önskemål
Många har lämnat efter sig nedskrivna eller muntliga önskemål om hur de vill begravas, och hur de vill att en begravnings- eller minnesstund ska utformas. Ta hänsyn till önskemålen.

Välj kistbegravning eller kremering
Nu behöver de anhöriga till den döda personen planera för begravningen. Om det inte finns någon anhörig som vill ta hand om begravningen är kommunen skyldig att göra det. Man kan välja att begrava kroppen i en kista eller att kremera. Det måste ske inom en månad efter dödsfallet, med vissa undantag.

Olika alternativ för hur den döda kan begravas.

Kontakta Svenska kyrkan om begravningen
Om den döda ska begravas enligt Svenska kyrkans ordning, finns det mycket hjälp och stöd att få i planeringen av begravningen. Kontakta församlingen där den döda ska begravas, så får du hjälp. Du kan också läsa mer om hur du planerar en begravning i Svenska kyrkan.

Kom överens med andra anhöriga
Ibland kan det vara svårt att komma överens med andra anhöriga om praktiska frågor. Om det uppstår en tvist mellan er som handlar om kistbegravning alternativt kremering eller om vilken plats den döda ska begravas på, kan ni be församlingen om att få hjälp med medling. Om den döda var folkbokförd i Stockholm eller Tranås kontaktar du istället Stockholms stad respektive Tranås kommun.

Under tiden som det pågår en tvist, får den avlidne inte gravsättas.

Anlita en begravningsbyrå
Om du vill kan du dessutom anlita en begravningsbyrå. Du bestämmer själv om begravningsbyrån ska hjälpa till med några få saker eller om den ska hålla i helheten.

Berätta om dödsfallet
Tänk igenom vilka du behöver informera om dödsfallet, till exempel släktingar, vänner, kollegor och grannar. Du kan ta hjälp av andra. Kanske ringa eller använda andra kontaktvägar, som sociala medier.

efterlevandeguiden.se kan du läsa om hur du informerar om ett dödsfall.