Kyrkoval, 19 september 2021

Kyrkoval 2021

Söndagen den 19 september 2021 är det val i Svenska kyrkan. Alla medlemmar som är 16 år och äldre kan rösta om hur de vill att Svenska kyrkan ska styras. Här hittar du information om hur och var du röstar och övergripande information om nomineringsgrupper och kandidater i valet. Här hittar du det mesta du behöver veta inför valet.

Viktigt hur kyrkan styrs och leds ideologiskt

Kyrkan gör skillnad och bedriver viktig verksamhet för barn, unga, gamla och utsatta. Svenska kyrkan är också arbetsgivare till många människor i vårt land och en förutsättning för den verksamhet vi kan bedriva. Det är därför viktigt hur kyrkan styrs och leds ideologiskt.

Demokrati är ingen självklarhet. Många som bor i Sverige idag har personliga erfarenheter från en tillvaro med begränsade möjligheter att påverka samhällsutvecklingen.

Vilka frågor är viktiga för dig? Hur vill du att Svenska kyrkan nationellt och lokalt ska se ut? Använd din rösträtt den 19 september i kyrkovalet.

Läs mer om kyrkovalet och vilka nomineringsgrupper (liknande parti i riksdagen) du kan rösta på i Svenska kyrkan Hässelby.

Det här röstar du till

I kyrkovalet kan man rösta i tre val: kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet. Din röst påverkar hur Svenska kyrkan styrs lokalt, regionalt och nationellt. 

Kyrkofullmäktige, ditt lokala val
Du väljer till kyrkofullmäktige i Svenska kyrkan i Umeå. Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för den verksamhet som finns nära dig. Till exempel vilken verksamhet för barn och unga som ska finnas i församlingen, eller hur kör- och konsertverksamheten ska se ut. 

Val till stiftet, regionalt
Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden. Till exempel i kyrkoantikvariska frågor när man ska renovera en kyrka. 

Val till kyrkomötet, nationellt
Kyrkomötet är Svenska kyrkan högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Det beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor. Kyrkomötet behandlar också frågor om hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågan, hur gudstjänster ska firas och vilka psalmer som ska finnas i psalmboken med mera.

Slutgiltigt valresultat, kyrkovalet 2021

Kyrkovalet 2021 - valresultat

Slutgiltigt resultat för val till kyrkofullmäktige 2021, Hässelby församling

Kyrkovalet 2021

Så här röstar du

Kyrkovalet äger rum söndagen den 19 sept. Du kan förtidsrösta från och med den 6 september fram till valdagen.

Foto på röstkortskuvert. I bakgrunden ser man personer som köar.

Kyrkovalet - demokrati i kyrkan

Nästa kyrkoval äger rum den 21 september 2025. Informationen på den här webben rör kyrkovalet 2021 och kommer att uppdateras fortlöpande.

Nomineringsgrupper

Vad vill våra förtroendevalda - läs om de nomineringsgrupper som ställer upp i årets kyrkoval i Hässelby.

De grupper som ställer upp i kyrkovalet kallas för nomineringsgrupper. De motsvarar ungefär partier i de allmänna valen. Här kan du läsa mer om vilka nomineringsgrupper du kan rösta på i Svenska kyrkan Hässelby och var de står i olika frågor.

Valhearing

Ta del av valhearingen som var den 1 september.

Den första september ställde Agneta Lagercrantz, författare och journalist, frågor till de olika nomineringsgrupperna i en valhearing. Ta gärna del av utfrågningen på webben.

Church election 2021

Here you can find information about the church election in other languages.