Foto: Emma Berkman/IKON

Slutresultat kyrkovalet 2017

Den slutliga sammanräkningen av rösterna i kyrkovalet är nu klar. Resultat för valen till kyrkomötet, stiftsfullmäktige och kyrkofullmäktige i Stockholms stift, dess församlingar och pastorat publiceras här.

Kyrkomötet

Sverigedemokraterna, Centern, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, Socialdemokraterna och Vänstern i Svenska kyrkan ökar, medan Borgerligt alternativ, Miljöpartister i Svenska kyrkan, Frimodig kyrka, Fria liberaler i Svenska kyrkan och Öppen kyrka minskar. Gröna kristna, Kyrklig samverkan i Visby stift, Trygghetspartiet i Svenska kyrkan och Vägen får inga mandat i kyrkomötet.

Valdeltagandet i valet till kyrkomötet ökade med 6,32 procent till 19,08 procent. Det högsta sedan 30-talet i Sverige.

I Stockholms stifts valkrets låg valdeltagandet på 22,88 procent och var därmed högst i Sverige. Det är också det högsta som varit under stiftets 75-åriga historia.

Stiftsfullmäktige i Stockholm

Valdeltagandet i stiftsfullmäktigevalet låg på 22,87 procent. Högst i Sverige. En ökning med 9,55 procentenheter jämfört med 2013.

Tolv nomineringsgrupper blir representerade i stiftsfullmäktige

Socialdemokraterna får 28,83 procent av rösterna, en ökning med 2,27 procentenheter, jämfört med 2013 års kyrkoval.

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan får 16,15 procent, en ökning med 3,79 procentenheter.

Borgerligt alternativ får 14,42 procent och minskar därmed med 7,54 procentenheter.

Centerpartiet får 8,93 procent och ökar med 5,17 procentenheter.

Sverigedemokraterna får 8,29 procent, en ökning på 3,09 procentenheter.

Vänstern i Svenska kyrkan får 6,85 procent och minskar med 0,09 procentenheter.

Fria liberaler i Svenska kyrkan får 5,35 procent en ökning med 0,6 procentenheter.

Miljöpartister i Svenska kyrkan får 2,96 procent och minskar med 4,85 procentenheter.

Kristdemokrater i Svenska kyrkan får 2,79 procent en minskning med 1,96 procentenheter.

Öppen kyrka en kyrka för alla får 2,65 procent en ökning med 0,25 procentenheter.

Frimodig kyrka får 1,86 procent vilket är en minskning med 0,12 procentenheter.

Gröna Kristna får 0,90 procent av rösterna.

Mandatfördelning

2013 års mandatfördelning inom parentes

Arbetarpartiet - Socialdemokraterna      27 mandat  (26)
Borgerligt alternativ                                  12 mandat  (23)
Centerpartiet                                                8 mandat    (3)
Fria liberaler i Svenska kyrkan                     5 mandat    (4)
Frimodig kyrka                                              2 mandat    (2)
Gröna kristna                                                1 mandat    (-)
Kristdemokrater i Svenska kyrkan              2 mandat    (4)
Miljöpartister i Svenska kyrkan                   2 mandat    (6)
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan  17 mandat  (11)
Sverigedemokraterna                                  7 mandat     (4)
Vänstern i Svenska kyrkan                          6 mandat     (6)
Öppen kyrka                                                 2 mandat     (2)

Stiftsfullmäktigevalet i Stockholms stift per nomineringsgrupp

Arbetarpartiet - Socialdemokraterna har sin högsta röstandel i Enskede valkrets med 39 procent av de avgivna rösterna och den lägsta i Roslags kontrakt med 18,3 procent.

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan har högst andel i Roslags valkrets med 30,5 procent och lägst i Södermalms valkrets med 10,4 procent.

Borgerligt alternativ högst i Domkyrko och Östermalms valkrets med 23,5 procent, lägst i Enskede valkrets med 5,1 procent.

Vänstern i Svenska kyrkan högst i Enskede valkrets med 14,9 procent, lägst i Roslags valkrets med 2 procent.

Sverigedemokraterna högst i Södertörns valkrets med 12,8 procent, lägst i Södermalms valkrets med 5,7 procent.

Centerpartiet högst i Roslags valkrets med 11,1 procent, lägst i Enskede valkrets med 7,1 procent.

Fria liberaler i Svenska kyrkan högst i Solna valkrets 7,8 procent, lägst i Enskede valkrets med 2,9 procent.

Kristdemokrater i Svenska kyrkan högst i Spånga och Birka valkrets med 4,7 procent, lägst i Brännkyrka valkrets med 1,3 procent.

Miljöpartister i Svenska kyrkan högst i Enskede valkrets med 4,5 procent, lägst i Roslags valkrets med 1,8 procent.

Öppen kyrka högst i Roslags valkrets med 4,4 procent, lägst i Huddinge och Botkyrka valkrets med 1,7 procent.

Frimodig kyrka högst i Spånga och Birka valkrets med 2,4 procent, lägst i Södermalms valkrets med 1,2 procent.

Gröna Kristna högst i Värmdö valkrets med 2 procent, lägst i Sollentuna valkrets med 0,3 procent.

Kyrkofullmäktigeval

Även på församlings- och pastoratsnivå har valdeltagandet ökat Stockholms stift
Högst i Maria Magdalena med 34,1 procent, Högalid med 33,4 procent , Skarpnäck med 32,9 procent, Katarina 31,7 procent och Sofia 31,1 procent.
Det är också de fem högsta valdeltagandenivåerna i Sverige när det gäller val till lokala kyrkofullmäktige.

Valdeltagandet ökade i alla församlings- och pastoratsval i Stockholms stift.

De grupper som ställde upp lokalt fick i de flesta fall mandat

I stort sett alla grupper som ställde upp har kommit in i de lokala kyrkofullmäktigeval, med några undantag. Den grupp som haft svårast att ta sig in i de lokala valen är Frimodig kyrka, som bara kommit in i drygt hälften av de av de församlingar och pastorat där de ställt upp, 14 av 25. Miljöpartister i Svenska kyrkan i Danderyd tog sig inte in i Danderyds kyrkofullmäktige och inte heller Gröna Kristna i Spånga-Kista.

Sverigedemokraterna fick mandat i alla de lokala val i Stockholms stift där de ställde upp. Dock missar de drygt en fjärdedel av dem på grund av för få nominerade kandidater.

Många platser blir inte tillsatta på grund av för få kandidater

Sammanlagt kommer 73 platser stå tomma i kyrkofullmäktige i Stockholms stifts församlingar. Sverigedemokraterna med 21 obesatta platser, Centerpartiet med 14 obesatta platser och Socialdemokraterna med 10 obesatta platser är de tre nomineringsgrupper vars väljare blir orepresenterade i högst utsträckning. Men även Borgerligt alternativ (9), Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (8), Miljöpartister i Svenska kyrkan (6), Fria liberaler i Svenska kyrkan (2), Vänstern i Svenska kyrkan (2) och Finlandssvenskar i Svenska kyrkan (1) har inte kunnat fylla alla mandat de tilldelats av väljarna.

De församlingar som drabbats hårdast är Gustav Vasa församlingar där 7 av 25 fullmäktigeplatser kommer att stå tomma. Tyresö församling får också 7 tomma stolar, av 35. I Bromma församling blir 6 av de 35 fullmäktigeplatserna obesatta.

 

Nedan finns länkar till de slutgiltiga resultataten för kyrkomötet, stiftsfullmäktige i Stockholms stift och för val för kyrkofullmäktige i stiftets församlingar och pastorat. Med mandatfördelning och valda ledamöter.

Val till kyrkomötet

Valresultat för hela landet

Valresultat för Stockholms stifts valkrets

Valda ledamöter till kyrkomötet

Val till stiftsfullmäktige

Valresultat för stiftsfullmäktigevalet i Stockholms stift

Resultat per valkrets:

Domkyrko och Östermalms valkrets

Södertörns valkrets

Sollentuna valkrets

Värmdö valkrets

Spånga och Birka valkrets

Solna valkrets

Roslags valkrets

Södermalms valkrets

Huddinge och Botkyrka valkrets

Enskede valkrets

Brännkyrka valkrets

Val till kyrkofullmäktige

Adolf Fredriks församling
Valresultat

Boo församling
Valresultat

Botkyrka församling
Valresultat

Bromma församling
Valresultat

Brännkyrka församling
Valresultat
Valda ledamöter

Danderyds församling
Valresultat

Djurö, Möja och Nämdö församling
Valresultat

Eds församling
Valresultat

Ekerö pastorat
Valresultat

Engelbrekts församling
Valresultat

Enskede-Årsta församling
Valresultat

Farsta församling
Valresultat

Finska församlingen
Valresultat

Fresta församling
Valresultat

Färingsö församling
Valresultat

Gustav Vasa församling
Valresultat

Gustavsberg-Ingarö församling
Valresultat

Hammarby församling
Valresultat

Haninge pastorat
Valresultat

Hedvig Eleonora församling
Valresultat

Huddinge pastorat
Valresultat

Hägerstens församling
Valresultat

Hässelby församling
Valresultat

Högalids församling
Valresultat

Järfälla församling
Valresultat

Katarina församling
Valresultat

Lidingö församling
Valresultat

Maria Magdalena församling
Valresultat

Nacka församling
Valresultat

Oscars församling
Valresultat

S:t Johannes församling
Valresultat

S:t Matteus församling
Valresultat

Saltsjöbadens församling
Valresultat

Skarpnäcks församling
Valresultat

Skärholmens församling
Valresultat

Sofia församling
Valresultat

Sollentuna församling
Valresultat

Solna församling
Valresultat

Spånga-Kista församling
Valresultat

Stockholms domkyrkoförsamling
Valresultat

Sundbybergs församling
Valresultat

Tyresö församling
Valresultat

Tyska församlingen
Valresultat

Täby församling
Valresultat

Vallentuna församling
Valresultat

Vantörs församling
Valresultat

Vaxholms församling
Valresultat

Vällingby församling
Valresultat

Värmdö församling
Valresultat

Västerleds församling
Valresultat

Västermalms församling
Valresultat

Össeby församling
Valresultat

Österåkers pastorat
Valresultat