Kyrkovalet 2017

Var fjärde år är det val i Svenska kyrkan. Här hittar du de förtroendevalda i Svenska kyrkan Hässelby.

Förtroendevalda 2018-2021

Vid Kyrkofullmäktiges möte den 7 november förrättades val till den nya mandatperioden, 2018-2021.

KYRKOFULLMÄKTIGE 

Ordförande
Bo Styrsven (S)

Ordinarie ledamöter 
Gunilla Landin (S)
Gunnar Lindgren (S)
Magnus Grönlund (S)
Gunnel Blomgren (S)
Inger Lagerman (S)
Britt Danielsson (S)
Robert Fischer (S)
Ulla-Stina Söder (S)

Arne Genschou (BorgA)
Louise Ajnesjö (BorgA)
Lars-Gunnar Ajnesjö (BorgA)
Ulla Elmestedt (BorgA)         

Madeleine Thomsson (FiSK)
Ewa Olsson Lundin (FiSK)

Gunilla Carlén (FK)

Carina Franke (KD)
Joel Gren (KD)

Gunilla Almén (MP)

Cathrine Samuelsson (SD)     

Ersättare:
Inger Holmstrand (S)
Ingrid Norbäck (S)
Margareth Mellbom (S)
Ulla Anjou (S)

Christina Genschou (BorgA)

Eva Ollén (FiSK)
Håkan Bergström (FiSK)

Kjell Petersson (FK)
Marianne Petersson (FK)

Susanne Tornell (KD)
Hanna Bergsten (KD)

Auktoriserad revisor
PWC, tel: 08-555 330 00

 
KYRKORÅDET
under mandatperioden 2018-2021

Ordförande
Arne Genschou tel: 08-739 89 33
arne.genschou@telia.com

Vice ordförande
Carina Franke (KD)
08-89 65 69

Ordinarie
Arne Genschou (BorgA)
David Kindbom tf Kyrkoherde
Carina Franke (KD)
Magnus Lindström (C)
Ewa Olsson Lundin (FiSK)
Bo Styrsven (S)
Gunilla Landin (S)
Gunnar Lindgren (S)

Ersättare
Louise Ajnesjö (BorgA)
Gunilla Carlén (FK)
Joel Gren (KD) 
Gunilla Almén (MP)
Gunnel Blomgren (S)
Magnus Grönlund (S)

Till ordförande för Kyrkorådet valdes Arne Genschou (nuvarande ordförande).
Till vice ordf. valdes Carina Franke.

Röst- och mandatfördelning, Hässelby församling 2017