Kyrkovalet 2017, valresultat

Här ser ni slutgiltigt resultat.

Förtroendevalda 2018-2021


Vid Kyrkofullmäktiges möte den 7 november förrättades val till den nya mandatperioden, 2018-2021.

 

Ordförande för Kyrkofullmäktige:
Bo Styrsven (Socialdemokraterna)
1:e vice ordf. Magnus Lindström (Centerpartiet)
2:e vice ordf. Joel Gren (Kristdemokrater i Sv. Kyrkan)

Ordinarie ledamöter i Kyrkorådet:
Arne Genschou (BA - Borgerligt Alternativ)
Magnus Lindström (C - Centerpartiet)
Ewa Olsson Lundin (FiSK - Fria Liberaler i Sv. kyrkan)
Carina Franke (KR -Kristdemokrater i Sv. Kyrkan)
Bo Styrsven (S - Socialdemokraterna)
Gunilla Landin (S - Socialdemokraterna)
Gunnar Lindgren (S -Socialdemokraterna)

Ersättare:
Svante Erlandsson (BA)
Gunilla Carlén (FK - Frimodig kyrka)
Joel Gren (KR)
Gunilla Almén (MPSK – Miljöpartiet i Sv. Kyrkan)
Lena Nyström (S)
Magnus Grönlund (S)
Gunnel Blomgren (S)

Till ordförande för Kyrkorådet valdes Arne Genschou (nuvarande ordförande).
Till vice ordf. valdes Carina Franke.

Röst- och mandatfördelning, Hässelby församling 2017