Nomineringsgrupper

Vad vill våra förtroendevalda - läs om de nomineringsgrupper som ställer upp i årets kyrkoval i Hässelby.

De grupper som ställer upp i kyrkovalet kallas för nomineringsgrupper. De motsvarar ungefär partier i de allmänna valen. Här kan du läsa mer om vilka nomineringsgrupper du kan rösta på i Svenska kyrkan Hässelby och var de står i olika frågor.

Genom kyrkovalet får du som medlem i Svenska kyrkan, fyllt 16 år senast på valdagen den 19 september, rösta på de grupper och personer som ska vara med och besluta om kyrkans liv och verksamhet de kommande fyra åren. Det handlar framför allt om tre olika områden: 

  • Vad kyrkan ska göra – den strategiska inriktningen. 

  • Vad det får kosta – budgeten och resursfördelning 

  • Hur de grundläggande uppgifterna ska bedrivas – att följa upp och utvärdera den grundläggande uppgiften: att fira gudstjänst, undervisa i och berätta om kristen tro, och att möta och hjälpa utsatta människor. 

valbilaga, nomineringsgrupper i hässelby 2021

Alla tidigare nomineringsgrupper är tillfrågade om att vara med i foldern. Endast de nomineringsgrupper som har en eller flera kandidater i Hässelby är publicerade i foldern eftersom det är dessa som är med och påverkar inriktningen på verksamheterna i Svenska kyrkan Hässelby. Ladda ner valbilagan med nomineringsgrupperna.

Svenska kyrkan Hässelby i Media

Svenska kyrkan Hässelby i media

Här kan du läsa artiklar från lokaltidningen Mitt i och andra medier.