Foto: Mariann Lörstrand Blind

Läger för samiska ungdomar

Nästa års samiska konfirmationsläger arrangeras i Saxnäs, enligt ett nytt koncept som tagits fram i samråd med det samiska samhället. I november i år arrangeras ett höstlovslägret i Nikkaluokta för årets samiska konfirmander.

Efter den ettåriga pausen blir det 2024 åter ett samiskt konfirmationsläger på den svenska sidan av Saepmie. Det är ungdomar födda 2009 som bjuds in till det.

Konfirmationslägret kommer att genomföras i Saxnäs mellan 14 och 28 juni med konfirmation den 29 juni. Luleå stift kommer att ta hela ansvaret för lägret som flyttas från Edelviks folkhögskola som varit samarrangör under senare år. Nytt är också att det planeras inledande helgläger i april, för att ungdomarna ska ges goda möjligheter att lära känna varandra i mindre grupper. 

Höstlovsläger i år

I år arrangeras ett höstlovsläger i Nikkaluokta i stället för det pausade konfirmationslägret. Höstlovslägret erbjuds samiska ungdomar födda 2008 och som konfirmerats under året. Det inleds söndag den 29 oktober och avslutas lördag den 4 november. 

Lägret kommer att ha samiskt konfirmationstema men då ungdomarna redan är konfirmerade på hemmaplan, är ramarna för planeringen av lägret friare än på ett konfirmationsläger.
– Det blir ett utmärkt tillfälle att prova tänka utanför boxen och samtidigt upprätthålla känslan av samiskt konfirmationsläger med den dagliga rytmen av morgonbön och kvällsandakt, säger prästen Sofia Strinnholm, som medverkar på höstlägret.

Omfattande genomlysning

Under vintern 2022/2023 gjordes en genomlysning av det samiska konfirmationsarbetet. Flera samråd hölls med konfirmander, föräldrar och andra med anknytning till den samisk konfirmationen. Det genomfördes även en enkätundersökning.
– Många värdefulla samtal ägde rum under samråden som både gav helt nya idéer och fördjupande samtal, säger Sofia Strinnholm.

Luleå stift tog initiativ till genomlysningen med avsikt att utveckla konceptet, bland annat för att öka det samiska inflytandet. Genomlysningen har letts av tidigare lägerchefen Nils-Johan Labba, till höger på bilden ovan. I utvecklingsgruppen har även ingått, från vänster på bilden, Evelina Olofsson, ledare på flera läger och Sofia Strinnholm, präst på flera läger. 

Anmälan både till årets höstlovsläger och nästa års komfirmationslägrer görs på Luleå stifts hemsida. Efter att starten för anmälan har senarelagts något kommer den att vara är öppen från 22 augusti till 15 september.

Mer information om  höstlovslägret 2023.
Mer information om konfirmationslägret 2024.

KAJSA ÅSLIN
2023-06-14 (texten har uppdaterats)

Ung, same och kristen

I fjol pausades det samiska konfirmationslägret och ett arbete inleddes för att se över konceptet och utveckla det samiska konfirmationarbetet. En arbetsgrupp tillsattes och nu har deras slutrapport presenterats. Allt utifrån  ledorden ”ung, same och kristen”.

Läs slutrapporten på Luleå stifts hemsida