Foto: Kerstin Stickler

Om du känner dig ensam i sommar - det finns någon att prata med

Åtta procent av alla i Sverige som är äldre än 16 år säger att de känner sig ensamma och inte har en nära vän att prata med. Det är mer än 600 000 människor. I Svenska kyrkan finns mötesplatser och möjlighet för alla att lätta sitt hjärta.

Det låter fantastiskt med sommar och ledighet, men för många är sommarens månader de värsta på året. Då blir ensamheten tydlig, att man inte finns i någon annans tankar eller planer. 

Ensamhet kan drabba oss alla, oavsett ålder, kön eller bakgrund. Ensamhet är den där tysta känslan som smyger sig in när vi minst anar det. När vi sitter vid köksbordet hemma eller är ute mitt bland folk - när vi inte känner oss sedda. Ensamhet är också när vi tyst bär våra bekymmer och inte vågar söka kontakt med andra.

Jourhavande Präst och Sverigefinska telefonjouren kan vara en livlina i dessa ensamma stunder. Där erbjuds akut samtals- och krisstöd som en del av Svenska kyrkans själavård. Jourerna nås via telefon, digitalt brev eller chatt och det som sägs i samtalet stannar mellan er.

Gemenskap och tillhörighet är viktigt, inte bara för oss var och en, utan också för hela samhället. Ofrivillig ensamhet är ett folkhälsoproblem, det slår både Folkhälsomyndigheten i Sverige och WHO fast.

Alla församlingar i Svenska kyrkan har präster och diakoner som du kan samtala med om livets stora och små frågor.

Under 2023 påbörjade därför regeringen en treårig gemenskapssatsning som beräknas uppgå till 300 miljoner kronor per år under perioden 2023–2025. Det hoppas vi kan göra skillnad för många.

Men redan nu finns det träffpunkter i kyrkan för den som vill ingå i ett sammanhang. I Svenska kyrkan finns körer, ungdomsgrupper, sommarcaféer och mycket mer. Det går att delta i pilgrimsvandringar, utflykter eller gudstjänster. 

Alla församlingar i Svenska kyrkan har också präster och diakoner som du kan samtala med om livets stora och små frågor. I kyrkan kallar vi det för själavårdssamtal, ett samtal som gör gott för själen. Ett sådant samtal sker under tystnadsplikt och bokas via församlingens expedition eller direkt med en präst eller diakon. Samtalen kostar inget och du som tar kontakt väljer själv vad ni ska prata om.

Nattetid finns Jourhavande Präst, öppet när det mesta annat är stängt. Här finns inga förväntningar eller krav på dig som ringer. Prästen kommer att finnas där, som en lyssnande vän i sommarnatten.

För dig som talar finska finns Sverigefinska telefonjouren som erbjuder stöd och samtal med särskilt utbildade jourmedarbetare.

Du är inte ensam i ensamheten.

Eva Nordung-Byström, biskop i Härnösands stift
Nina Sagovinter, Nationell samordnare, Jourhavande präst
Eeva-Liisa Kettunen, Nationell samordnade, Sverigefinska telefonjouren

*) Enligt Folkhälsomyndighetens kartläggning Ensamhet – förekomst, konsekvenser och åtgärder (2024) har 8 procent av befolkningen 16 år och äldre uppgett att de känner sig ensamma för det mesta eller hela tiden.

Hit kan du vända dig