Foto: Maria Svensk

Jubilar

Här anmäler du dig som fått en inbjudan. Välkommen till jubilarfest!

Kryssa i vilken/vilka dag du vill delta i jubilarfest

Din personliga integritet är viktig för oss och därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har. Läs mer om detta på vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/sa-behandlar-svenska-kyrkan-dina-personuppgifter