Information om personuppgiftsincident efter cyberangreppet 23 november 2023

Två händer skriver på en bärbar dator.

Cyberangreppet 2023–2024

Svenska kyrkan utsattes den 23 november 2023 för ett cyberangrepp, en så kallad ransomware-attack. På denna sida hittar du information om angreppet och efterföljande konsekvenser i form av stulen data.

Har du frågor eller funderingar med anledning av personuppgiftsincidenten kan du kontakta dataskyddsombudet för Härnösands pastorat (församlingarna i Härnösands kommun):

Patrik Jonasson, IT-Säkerhetsbolaget
dataskydd@itsakerhetsbolaget.se
0709-249 250

Oss når du som vanligt på 0611-288 00 eller harnosand.pastorat@svenskakyrkan.se