Bli medlem

Du är varmt välkommen att bli en del av Svenska kyrkan och vår gemenskap. Här finns det en plats för dig som har frågor om tro, livet eller tankar kring dig själv. Det är också en möjlighet för dig som vill engagera dig för rättvisa och en bättre värld, som vill sjunga i kör eller finna ro i en hektisk vardag. Varmt välkommen!

Bli medlem i Svenska kyrkan

Klicka här

Medlemskap i svenska kyrkan

Så här blir du medlem i Svenska kyrkan
18 anledningar att bli medlem
Kyrkoavgiften skapar möjligheter
Begravningsavgiften är för alla


När du klickar på länkarna ovan lämnar du Svenska kyrkan i Haninges webbplats och kommer till stora webbplatsen för hela Svenska kyrkan.

Kyrkan är en plats att vara stolt över

Nästan alla som lever i Sverige kommer någon gång i sitt liv i kontakt med Svenska kyrkan. Det kan vara när livet känns som bräckligast eller absolut bäst - och allt däremellan. Oavsett när ska mötet med Svenska kyrkan lyfta, stärka och ge hopp. Kyrkan är en plats att vara stolt över. Du som medlem gör allt möjligt!

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en kyrkoavgift som används till många viktiga verksamheter

Din kyrkoavgift går bland annat till:

 • Kyrkans öppna förskola och andra aktiviteter där små barn och deras föräldrar kan mötas
 • Hembesök och sjukhusbesök för att stötta sjuka eller människor i kris
 • Gemenskapsträffar för äldre och ensamma
 • Jourhavande präst som människor i krissituationer kan kontakta under den tid på dygnet då många andra resurser är stängda
 • Arbete i krissituationer med lokala kriscentrum, samtalsstöd m.m.
 • Självavårdssamtal när livet känns tufft och man behöver någon att prata med
 • Gratis eller subventionerad familjerådgivning
 • Olika projekt för stöd till människor i arbetslöshet
 • Ett rikt musikliv med körer och musiker
 • Underhållet av våra kyrkobyggnader och kulturarv
 • Stöd till människor på flykt, både i Sverige och utomlands
 • Stöd till de som sörjer
 • Stöd till människor som är nya i Sverige att lära sig svenska och komma in i samhället
 • Tillfälligt ekonomiskt stöd när det verkligen krisar
 • Stöd till svenskar som befinner sig utomlands
 • Stöd inom vård, försvar, universitet och fängelser
 • Bidra till Svenska Kyrkans Internationella arbete vid katastrofer, men också bidra till kyrkans olika biståndsprojekt.
 • Gudstjänster, för alla i livets glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp.