Hammarö församling

Prata med oss

Kontakt

Hammarö församling Besöksadress: Bruksgatan 1, 66330 SKOGHALL Postadress: BOX 47, 66321 SKOGHALL Telefon: +46(54)512400 E-post till Hammarö församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Renovering av Södra kyrkogårdens mur har påbörjats

I vår kommer den äldre delen av muren på Södra kyrkogården att renoveras - närmare 210 meter. Besökare kommer inte påverkas i större grad och arbetet förväntas vara klart i juni.

 

Den totala längden av muren runt kyrkogården är 570 meter. De äldre delarna är cirka 300 meter och det är cirka 210 meter av de äldre delarna som nu ska åtgärdas. Renoveringen började i slutet av februari och kommer att pågå fram till juni.

De fyra första kvarteren är anlaggda 1864 och den äldsta delen av muren är byggd i samband med det. Förlängningen av den gamla muren är byggd på 1930-talet och den nyaste muren i blocksten är byggd i samband med utvidgningen i mitten 1960 talet. Den nyaste muren kommer inte att åtgärdas i denna renoveringen.

Muren kommer att plockas ned sektionsvis sten för sten, botten läggas tillrätta och sedan byggs sidorna upp och mitten fylls med sten och makadam. Närmare toppen läggs en fiberduk under översta stenvarvet för att förhindra löv m.m. att falla ner i muren och förmultna. Sedan läggs det sista lagret stenar. Den fina gröna mossan kan tyvärr inte sparas när detta arbet görs under vinterhalvåret. Portstolparna i norr och sydväst kommer att läggas om så att grindarna kan hängas på.

Besökare innanför murarna kommer inte att påverkas av tillgänglighet i någon större grad, mer än när entréerna läggs om, men utanför kommer avspärrningsband att sättas upp.

– Det kan bli lite trångt när arbetet kommer fram till västra sidan där vägen till parkeringen går. Grävmaskinen som används är ny och väldigt tyst, så den stör inte mycket, och givetvis läggs arbetet ner i samband med urnnedsättningar och ev. kistsänkningar, säger Anders Levin, kyrkogårdsvaktmästare på Hammarö församling.

Bild: Hanna Grevillius/Hammarö församling
Bild: Hanna Grevillius/Hammarö församling
Bild: Hanna Grevillius/Hammarö församling