Foto: Johanna Hedström

Kyrkogårdsförvaltningen

Välkommen till Kyrkogårdsförvaltningen i Hammarö församling. Här får du hjälp med frågor som rör gravsättning och kyrkogård.

Återskapande av ängsmark - våren 2024

Arbetet sker vid gravringarna på västra kyrkogården.

Anläggning av nytt askgravområde - Norra kyrkogården

På kvarter 9 (intill muren och mellan kyrkan och pilgrimskapellet) gör vi om ett gravområde till askgravplatser.

Våra kyrkogårdar

Information

Gravskötsel och gravrätt

Information och prislista över gravskötsel och gravrätt

Nytt askgravområde på kv. Tallen - Södra kyrkogården

Från och med 7 augusti 2023 förbereds det för ett nytt askgravsområde.

Gravstenssäkring

Det är viktigt att alla gravstenar på våra kyrkogårdar är säkrade för att de inte ska riskera att välta omkull. Läs mer om arbetet här.

Vad betyder skyltarna på gravplatsen?

Har du fått en grön sökskylt på din gravplats? Se information här vad den betyder.

Ett gravljus i glasbehållare som spruckit av hettan och orsakat brand på graven

TÄNK PÅ BRANDRISKEN

För allas trygghet är det viktigt att tänka till i valet av gravljus.

Begravning och gravsättning

Begravning

Det är viktigt att ta farväl. Särskilt viktigt är det vid livets slutliga avsked - döden. I kyrkan gör vi det i en begravningsgudstjänst då vi överlämnar den som dött till Gud.

Gravskick

Vad ska jag välja...hur ville min anhörig ha det? Här visar vi de olika gravskick som finns att välja på inom Hammarö församling. Kanske gör det ditt val lite lättare. 

Begravningsavgift

Många blandar ihop begravningsavgiften och kyrkoavgiften. Här förklarar vi vad de täcker och dess skillnader.

Kyrkogårdshistoria

Personhistoria & kyrkogårdsvandring

Kyrkogårdsvandring.se är en plats där människor som lämnat oss får nytt liv.

Nu är QR-koderna på plats!

Med din mobilkamera får du veta mer.

Kyrkogårdens flora och fauna

Kyrkogårdens flora och fauna

Bekanta dig med Hammarö kyrkogårds flora och fauna.

Kontakta oss om du har några frågor: