Foto: Magnus Aronson / IKON

Diakoni - själavård

Svenska kyrkans sociala arbete bland utsatta i samhället.

Diakoni handlar om kärleken till medmänniskan. Detta kan vara att finnas i kyrkans barngrupper och ute i församlingens skolor. Men det kan även att vara tillgänglig ute på arbetsplatser eller besöka äldre och ensamma. Till församlingens diakon kan du också vända dig också om du inte tillhör Svenska kyrkan.

Idag bedrivs det ett omfattande diakonalt arbete inom Svenska kyrkan, som finns där som ett personligt stöd och en samtalspartner, när livet inte blir som man tänkt sig.

Volontär
Som frivillig kan också du göra en insats för en medmänniska. 
Läs mer om församlingens volontärsarbete.

Någon att tala med
Behöver du någon att tala med?

Kontakt Diakoni

För närmare frågor kontakta
Johanna Gerdén, diakon
Tel: 054-51 24 25
johanna.gerden@svenskakyrkan.se