Meny

Arrenden - Hammarö församling

Här finner du all information gällande arrenden.

Kontakt arrenden

Frågor kring avtal, arrendeprocess eller övriga arrendefrågor hanteras av Ida Dübeck, controller: 054-51 24 07, E-post till Ida Dübeck

Sommartid: Vid brådskande ärenden av akut karaktär, kontakta expeditionen på 054-51 24 00.