Arrenden - Hammarö församling

Kontakt arrenden

Frågor kring avtal, arrendeprocess eller övriga arrendefrågor hanteras av Ida Dübeck, controller: 054-51 24 07, ida.dubeck@svenskakyrkan.se
Anträffbar helgfria vardagar mån-fre kl. 9-16.

Sommartid: Vid brådskande ärenden av akut karaktär, kontakta expeditionen på 054-51 24 00.

Gåvobrevet till Hammarö församling.

Historik

Hammarö församling innehar ett hundratal arrenden. Här finner du en kortfattad historisk presentation.

Naturvårdsplan - Kyrkans holmar

2022 skrevs en naturvårdsplan som avser kyrkans holmar