Foto: Johanna Hedström

Hållbarhet & miljö

Här kan du läsa om Hammarö församlings hållbarhets- och miljöarbete.

Vi värnar om miljön och hållbarhet i Hammarö församling. Många delar kan kännas självklara idag jämfört med tidigare men små ändringar görs hela tiden för att vi ska kunna bli ännu bättre.

Församlingen har bland annat en miljögrupp som består av både anställda inom församlingen, kyrkogården och förtroendevalda. Detta för att hela tiden utveckla vårt hållbarhetsarbete framåt. 

Naturvårdsplan - Kyrkans holmar

2022 skrevs en naturvårdsplan som avser kyrkans holmar

Gula och röda tulpaner mot blå himmel.

Självförsörjning - Altarblommor

Hammarö församlings mål är att vara självförsörjande av blommor.

En person trimmar gräset runt en gravsten.

El som drivmedel

Hammarö församling strävar efter att fasa ut fossila bränslen och övergå till el som drivmedel.

Vallmo på en blomsteräng.

Ängsblommor

För en biologisk mångfald.

En stenduva på en mossig gravsten.

Återbruk - Gravstenar

Läs om vårt mål att återbruka gravvårdar som annars hade åkt på stenkross.

Svenska kyrkans färdplan för klimatet

Fördjupa dig i kyrkans arbete för klimatet

Läs mer