Samtal och stöd för ungdomar

Vår erfarenhet av arbete med ungdomar visar på att det är många som inte mår så bra idag och vi vet att det ibland kan vara enklare att prata med någon utomstående. Därför erbjuder vi kostnadsfritt samtalsstöd för ungdomar i församlingen.

Vi erbjuder ungdomar i Hägersten möjlighet till samtal där man inte behöver bli igenkänd som en kan bli till exempel i sin skolmiljö. Samtalen är kostnadsfria och det finns  inget krav på att du ska tillhöra församlingen eller vara troende.

Du är välkommen att prata med oss om allt mellan himmel och jord, stort som litet, funderingar kring bibeln, oro för framtiden eller smärta du bär på just nu. Vi erbjuder själavårdande och stödjande samtal. Samtalen är helt kostnadsfria.

Präst, diakon och familjerådgivare har tystnadsplikt men tystnadsplikten ser olika ut beroende på vem du samtalar med.

Välkommen att höra av dig till en diakon, präst eller familjerådgivare!

 

Tystnadsplikt för diakoner, präster och familjerådgivare

Tystnadsplikt diakon.

Diakonen har liksom prästen tystnadsplikt under enskild själavård men till skillnad från en präst kan en diakon bryta tystnadsplikten, till exempel om det under samtalet har kommit fram information eller uppgifter som det enligt lag är anmälningsplikt på. Diakonen kan även bli kallad att vittna i en rättegång.

Tystnadsplikt präst.

Präst har absolut tystnadsplikt, om det begärs, vid bikt och enskild själavård. Det finns inga undantag från den absoluta tystnadsplikten, även om den som samtalat med prästen vill att prästen senare ska föra det vidare går det inte. En prästs tystnadsplikt är också rättsligt bindande, vilket innebär att prästen inte får berätta vad du sagt för någon människa eller myndighet.

Tystnadsplikt för familjerådgivare.

Familjerådgivare har tystnadsplikt men anmälningsskyldigheten träder in om familjerådgivaren exempelvis känner oro för ett barn eller ungdom under 18. Om detta skulle ske tas det upp med den som går i samtal.