Foto: Illustratör Susanne Engman

Kyrkhelg med gudstjänst

Välkommen till en helg för alla åldrar. Vi träffas i Kvarterskyrkan på kajen.

Vi sjunger, skapar och samtalar

En helg i gemenskap för alla åldrar, där vi på lördagen förbereder söndagens gudstjänst. Vi sjunger, skapar och samtalar. Vi fikar tillsammans till självkostnadspris.

Lördagar 12 februari, 19 mars, 23 april, 14 maj
Kl. 10.00 – 14.00 Kvarterskyrkan på kajen

Kyrkhelgen är sammankopplad med Kvarterskyrkans angränsande gudstjänster med nattvard: 13 februari, 20 mars, 24 april, 15 maj

Leder gör prästen Christina Öjhagen, kyrkomusikern Carl d´Ailly samt diakonerna Sara Blomén Power och Lotta Hagström.

Varmt välkommen att delta i en eller båda dagarna.

Barn och familj – Aktuella evenemang

Barn och familj – Mötesplatser

Verksamhet för skola och förskola

Om ni söker stöd kring familjelivet

Läs om dop i Svenska kyrkan Hägersten

Hitta mötesplatser för ungdomar