Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Dop

Välkommen till dop i Svenska kyrkan Gran Canaria.

Dopet är ett tecken på att vi hör ihop med Gud.
Dop är alltid avgiftsfritt
Om den som ska döpas är bosatt i Sverige - kontakta hemförsamlingen
för att beställa en dopblankett som skickas till Svenska kyrkan

Gran Canaria innan ni kommer.
Kontakta Svenska kyrkan Gran Canaria för tidsbeställning eller om du har andra frågor på grancanaria@svenskakyrkan.se

Kontakt svenska kyrkan gran canaria

Adress:
Iglesia Sueca
Urb: Rocas Rojas
35100 San Agustin, Gran Canaria

Tel: +34-928 767 206
Jourmobil: +34-629 839 813
Email: grancanaria@svenskakyrkan.se