Foto: Martin Lindeborg

Alla kan bli döpta

Vad behövs för att mitt/vårt barn ska bli döpt? Kan jag som ungdom eller vuxen döpas? Svaret på detta är enkelt. Det är din/er önskan om dop som behövs, åldern har ingen betydelse och det är aldrig för sent.

Om du är vuxen är det enda som behövs din egen önskan. För att ett barn eller ungdom ska bli döpt är det nästan lika enkelt. Om barnet är under 12 år måste samtliga vårdnadshavare önska/vilja dop. Efter att barnet fyllt 12 år måste denna önskan/vilja delas av både barnet och vårdnadshavarna.  

Ibland får prästen, lite skämtsamt, frågan av en ungdom som ska döpas: -Hur ska du orka bära mig vid dopfunten? Ibland förekommer det att en av föräldrarna till ett nyfött barn inte är döpt och då i samband med barnets dop önskar denne förälder att också bli döpt. Det är också vanligt att vuxna tror att det är för sent att döpas, att dop bara är för barn. En person som tillhört en annan religiös tradition och som vill döpas som kristen behöver ibland göra upp med sina tidigare erfarenheter först. Dessa frågor och alla andra löser man, så det blir bra för den som ska döpas, tillsammans med den präst som ska ha dopet.  

I Svenska kyrkan är dop av barn vanligast. År 2020 döptes 28 605  barn, 1 814 konfirmander och 691 vuxna. Innan ett barn ska döpas träffar man en präst för att prata om vad dopet innebär och hur en dopgudstjänst går till. Man träffas antingen hemma hos dopfamiljen, i kyrkan eller i församlingens lokaler. När ungdomar döps sker detta ofta under deras konfirmationstid. Då pratar man tillsammans med andra ungdomar och kyrkans personal om vad Svenska kyrkan och kristen tro är. Att konfirmeras innebär att bekräfta sitt dop, att säga ja till att leva som kristen. Därför måste man vara döpt innan man konfirmeras. När man döps som vuxen har man under en tid innan dopet träffat någon från församlingen och pratat om vad Svenska kyrkan och kristen tro är. Att bli döpt som vuxen innebär att man också konfirmeras, att man säger ja till att leva som kristen.  

Det finns också möjlighet att bli döpt när en kyrka bjuder in till Drop-in-dop. På namnet hör man att detta inte är något som man bokar i förväg. Vid Drop-in-dop kollar kyrkans personal så att man inte redan är döpt, man har ett dopsamtal med en präst och sedan blir man direkt döpt i en dopgudstjänst. Många av församlingarna som har Drop-in-dop bjuder sedan på kaffe och tårta. 

Dop för alla

Apostlagärningarna kapitel 16, verserna 12-15  

Därifrån fortsatte vi till Filippi, en stad som ligger i första makedoniska distriktet och är en romersk koloni. Där stannade vi några dagar. På sabbaten gick vi ut genom stadsporten och ner till en flod, där vi trodde att det skulle finnas ett böneställe. Vi satte oss där och talade till de kvinnor som hade samlats. En av dem hette Lydia. Hon var från Thyatira och handlade med purpurtyger, och hon hörde till de gudfruktiga. När hon nu lyssnade öppnade Herren hennes hjärta så att hon tog till sig det som Paulus sade. Hon och alla i hennes hus blev döpta, och sedan bad hon oss: "När ni nu har blivit övertygade om att jag tror på Herren, kom då och bo hos mig." Och hon gav sig inte.  

Läs hela texten på bibeln.se