Foto: Malin Wrigstad

Ung i den världsvida kyrkan

Välkommen att söka till Ung i den världsvida kyrkan, Act Svenska kyrkans utbytesprogram för unga vuxna mellan 18–30 år.

Som utbytesdeltagare får du ta del av kyrkans verksamhet på plats, träffa andra unga vuxna och tillsammans reflektera över vad det kan innebära att vara en del av en världsvid kyrka och vad vi kan lära av varandra. Du kommer också få möjlighet att lära dig mer om internationellt utvecklingssamarbete och opinionsbildning kring globala rättvisefrågor samt enskilda biståndsprojekt som stöds av Act Svenska kyrkan. Som utbytesdeltagare förväntas du genomföra minst två informationsaktiviteter efter att utbytet är färdigt. Det kan innebära föreläsningar, medverkan i media eller skriftliga rapporter.

Utbytet är ömsesidigt. Varje höst reser 12–16 deltagare från Sverige till samverkanskyrkorna i Filippinerna och Tanzania. Ytterligare en samverkanskyrka kommer att erbjudas 2025. Varje vår kommer lika många deltagare från samverkanskyrkorna till Sverige och Svenska kyrkan. 

Anmälan till programmet behöver göras senast 15 mars för att åka kommande höst

Du som söker till programmet ska:

  • vara mellan 18 och 30 år
  • vara eller ha varit aktiv i Svenska kyrkan
  • vara ansvarstagande och självständig
  • ha ett intresse för internationella frågor
  • behärska engelska
  • ha förmåga att skapa goda relationer med andra
  • vara öppen inför andra kulturer 

Mer information om programmet finns på hemsidan hos Act Svenska kyrkan.