Foto: Ikon

Någon att prata med?

Behöver du någon att prata med? Att få dela sina tankar med någon kan göra skillnad. Det finns så mycket som är svårt att förstå och ibland kan det vara skönt att få prata med någon..

Ellen är Svenska Kyrkans Ungas nätpräst

Det finns så mycket som är svårt att förstå. Du som har en fråga om stort eller smått, om liv eller död, men inte känner någon präst du vill ta kontakt med, kan ställa den till Svenska Kyrkans Ungas nätpräst. Även om hon inte har svaret så kan ni tillsammans kanske finna det. Kontakta Svenska Kyrkans Ungas nätpräst.

Stadsmissionens Samtalsmottagning för unga

Vi erbjuder rum för samtal för unga mellan 14-25 som själva känner att de behöver prata med någon. Till oss kan du komma när livet känns svårt eller förvirrande. Vägen ut ur en låst situation kan vara att försöka börja prata om den. Vår viktigaste uppgift är att lyssna på dig och erbjuda trygga former för samtalen. Meningen är att du skall kunna ta dig själv på allvar och söka dina egna svar. Varje samtal är 45 minuter och du kan komma regelbundet under en kortare eller längre tid. Vi som arbetar här är kuratorer och präster. Samtalen är kostnadsfria och du kan vara anonym om du vill. Kontakta Stadsmissionens samtalsmottagning för unga.

Jourhavande präst

Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.Telefonjouren är öppen 21.00 - 06.00 varje natt, chatten 20.00-24.00. Den som hör av sig får tala med en präst i Svenska kyrkan som har ett särskilt uppdrag och utbildning att tjänstgöra i jouren. Prästerna har tystnadsplikt. Både prästen och den som ringer är anonyma för varandra. Kontakta jourhavande präst.