Foto: Caroline Andersson

Melody Farshin: Lowkey

Melody Farshins uppföljare till debuten Mizeria, är en unik inifrånskildring av miljonprogrammen, skriven på ett språk som både utgör en identitetsmarkör och signalerar såväl tillhörighet som utanförskap. Samtalsledare är Christina Byström, samordnare inom Svenska kyrkan.