Foto: Hugo Thambert

Jenny Jägerfeld: Min storslagna död

Jenny Jägerfeld tar sig an de stora och svåra existentiella frågorna med allvar – och humor. Med djup respekt för läsaren och ämnet gestaltar hon psykisk ohälsa, adhd, barnfattigdom, könsidentitet, självmord och utanförskap. Här ställs frågan: Är priset man får betala för att vara populär att bli någon man egentligen inte är? Här samtalar hon med Kristina Ljunggren, domkyrkokaplan i Stockholms domkyrkoförsamling.