Foto: Niklas Nyman

Emma Frans: Alla tvättar händerna?

Under pandemin klev epidemiologen och vetenskapskommunikatören – tillika demokratiambassadören – Emma Frans in i det verkliga rampljuset. Till personlig kostnad, med tvekan och självtvivel men också med en föresats att hålla källkritik, förnuft och balans högt. Hur ser hon tillbaka på corona-pandemin ur både personlig och samhällelig synvinkel? Vad gjorde den med oss och vårt offentliga samtal? Samtalsledare är Björn Vikström, professor, tidigare biskop i Borgå.