När någon dör

Vad gör man först?
Det är ingen brådska! Ta dig tid att tillsammans med de eventuella andra anhöriga att tänka igenom hur ni vill ha arrangemangen kring begravningen. Hade den avlidna  några egna önskemål? Vad var viktigt för honom eller henne? Vad är viktigt för er?  Det är bra att ge sig själv tid till reflektion för att avskedet vid begravningsceremonin sedan ska kännas så fint och värdefullt som möjligt.


Hur bokar man?
De flesta brukar välja att anlita en begravningsbyrå för hjälp med allt det praktiska kring begravningen, men det går självklart att ta hand om nästan allt själv.
I Gislaveds pastorat har vi begravningstider kl 11.00 och 13.00 tisdag, torsdag och fredag och kl 13:00 på onsdagar. Tider och lokaler bokas på telefon 0371-831 00.

Själaringning
Själaringning är en gammal tradition som innebär att man ringer i kyrkklockorna i samband med dödsfall. Kyrkklockorna ringer i den avlidnes hemförsamling, om man inte speciellt önskar någon annan kyrka. Vid själaringning står kyrkan öppen för den som vill komma in och sitta ned en stund eller tända ett ljus.
Tider för själaringning i våra kyrkor:

Anderstorps kyrka kl. 10.00

Burseryd, Gryteryd samt Södra Hestra kyrka kl. 10.30

Sandviks kyrka. kl.  10.00

Gislaved, Gyllenfors samt Båraryds kyrka kl. 10.00

Bosebo kyrka kl. 10.00

Våthults kyrka kl. 10.00

Norra Hestra kyrka kl. 11.00

Valdshult, Öreryd samt Stengårdshults kyrka kl. 12.00

 Reftele, Ås samt Kållerstads kyrka kl. 10.00

Smålandsstenar och  Villstads kyrka kl. 10.00  

Tacksägelse
Efter ett dödsfall sker Tacksägelse i samband med söndagens gudstjänst i den avlidnes hemförsamling för den som varit medlem av Svenska kyrkan. Ta kontakt med din begravninsbyrå eller pastorsexpeditionen om du vill veta tid och kyrka.

Den avlidnes namn läses upp i förbönen och ett ljus tänds som en del av gudstjänsten. Församlingen samlas i en kort bön för de sörjande och kyrkans klockor ringer.

 Hur går det till vid begravningsceremonin?

Begravningsceremonier kan se väldigt olika ut beroende på om det är en borglig ceremoni eller om det är ceremoni med en religiös ordning. För mer information om begravning i Svenska kyrkans ordning klickar du HÄR Begravning


Kom gärna i god tid så att du kan få en stund i lugn och ro innan begravningen börjar. Begravningsceremonin brukar innehålla inledande och avslutande musik Till det kan man gärna lägga personligt vald musik som en solist och/eller instrumentalist framför. Musiken hjälper till att göra avskedet personligt. En betraktelse brukar också förekomma. Antingen avslutas sedan ceremonin inne i ceremonilokalen eller ute vid graven och avslutet kan därför se lite olika ut. Allt kring begravningsceremonin bör anhöriga i förväg gå igenom tillsammans med den som håller i ceremonin, präst eller annan begravningsförrättare. Kom ihåg att det inte finns några dumma frågor!

Efter begravningsceremonin - minnesstunden
Efter begravningen är det vanligt att man träffas för att äta eller dricka kaffe tillsammans. Det går bra att boka någon av lokalerna våra församlingsgårdar för minnesstunden. Om någon annan lokal känns bättre för er är det naturligtvis fritt. Minnesstunden kan vara ett ljust och fint sätt att minnas den avlidne och tillsammans avrunda innan var och en åker hem. Minnesstund passar inte alla och det går självklart bra att upplösa samlingen direkt efter själva begravningens slut.

Val av gravplats

För mer information om våra gravplatser och gravskick klickar du här Kyrkogårdsförvaltningen.

 

Tiden efteråt
Att möta den nya vardagen utan sin anhörige är tungt. Att träffas och prata om sorgen är ett sätt att komma vidare. Kanske har du nära och kära att dela din sorg med. Vill du delta i någon sorgegrupp kan det vara ett sätt att komma vidare i livet. Gislaveds pastorat håller regelbundet träffar för sorgegrupper, kontakta din församling för mer information eller pastorsexpeditionen 0371-831 00.