Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdar i Gislaveds pastorat I Gislaveds pastorat finns det 20 kyrkogårdar. Vid alla kyrkogårdarna, förutom Södra Griftegården, finns det kyrkor eller kapell.

Gravskick

Gravskick kallas de olika sätt vi kan begravas på, här nedan beskrivs det vilka gravskick som finns i Gislaveds pastorat.

 

Kistgrav

I en kistgrav gravsätts kistan direkt i jorden. I de flesta kistgravarna finns det plats för två kistor. Möjlighet finns att välja plats för stående eller liggande gravsten med blomrabatt. Gravrättstiden är 25 år, därefter kan gravrätten förlängas med 15 år i taget till en kostnad av 1 000:-. (2022)

 

Urngrav

Gravsättningen sker efter kremering och att askan lagts i en urna. Platsen är oftast 100X100 cm och man har rätt att placera så många urnor som det får plats på den ytan. Möjlighet finns att välja plats för stående eller liggande gravsten med blomrabatt. Urnor kan också gravsättas i redan befintliga kistgravar. Gravrättstiden är 25 år, därefter kan gravrätten förlängas med 15 år i taget till en kostnad av 1 000:-. (2022)

 

Minneslund

Gravskicket är anonymt och inga gravanordningar eller namnskyltar får sättas upp. Utsmyckning får endast ske i form av snittblommor och gravljus/värmeljus på anvisad plats. Anhöriga får inte närvara vid gravsättning. Endast askan gravsätts, inga urnor används. Gravrätt upplåts inte. Minneslund finns på kyrkogårdarna i Anderstorp, Norra Hestra, Reftele, Smålandsstenar, Södra griftegården och Villstad.

 

Askgravplats/Askgravlund

Askgravplats/Askgravlund är ett gravskick som är ett mellanting mellan urngrav och minneslund. Det passar den som vill ha en grav märkt med namn, men inte vill ha någon planteringsruta att ta hand om. Ett alternativ för anhöriga som vill ha en grav att besöka men inte har möjligheten att ta ansvar för en urngrav och där en minneslund upplevs för anonym.

Askgravplats upplåts med begränsad gravrätt i 25 år. Avgift tas ut för skötsel och namnplatta. ( Engångssumma på 7000kr). För fler gravsättningar i samma gravrätt tas en avgift ut för ny skylt och skötsel.

Askgravlund upplåts i 25 år utan gravrätt. Avgift tas ut för skötsel och namnplatta.  (Engångssumma på 7000kr).

För mer information om kostnader och på vilka kyrkogårdar vi erbjuder dessa gravskick kontaktas expeditionen, 0371-831 51 eller 0371-831 44

 

Vad är en gravrätt?

Rätten till gravplats kallas gravrätt. Varje gravrätt skall ha en antecknad gravrättsinnehavare. Finns det ingen anhörig till den döde som vill/kan vara gravrättsinnehavare är det huvudmannen för begravningsverksamheten (kyrkan) som antecknas. Gravrättsinnehavaren har bl.a. skyldighet att hålla gravanordningen/planteringen, om sådan finns, i ordning.  Det är gravrättsinnehavaren som bestämmer vem eller vilka som i framtiden får gravsättas i graven. Flera personer kan antecknas som gravrättsinnehavare. Gravrätten är på 25 år och kan därefter förlängas med 15 år i taget. (1 000:- 2022)

 

Gröna skyltar

Kyrkan är skyldig att upprätthålla ett gravrättsregister. Därför söker vi gravrättsinnehavare till de gravrätter som saknar innehavare. Ett led i detta är att vi satt ut gröna skyltar på de gravar där innehavare sökes.

Gravskötselavtal  

I ett gravskötselavtal ingår:

• Påskliljor inför påsk

• Vårplantering

• Sommarplantering

• Höstdekoration

• Jordbyte vid behov

• Tvätt av gravsten vid behov

• Skötsel och tillsyn

• Klippning och trimning av gräs intill gravvården

Priser 2023 årsskötsel:

1-års löpande avtal: 1 350 kr

3-års avtal: 4 050 kr

5-års avtal: 6 750 kr

Vi kan även erbjuda sommarskötsel samt stentvätt. 

Sommarskötsel 2023: Sommarblommor samt skötsel av dessa

• Kunden måste senast den 10/6 tagit bort eget planterat växtmaterial 
• Gäller perioden: 21/6 - 31/8
• Ingår: plantering av sommarblommor, vattning och tillsyn under gällande period. 
• Efter periodens slut plockas växtmaterialet inte bort.

1-års löpande avtal: 630 kr

3-års avtal: 1 890 kr

5-års avtal: 3 150 kr

Längre avtal erbjuds med så kallat avräkningsavtal så länge pengarna räcker. Avtalen kan ej lösas med längre tid än kvarvarande gravrättstid. Avräkningen utgår hela tiden från innevarande års 1-årsavtal. Gamla avtal gäller tills de löper ut.
Inga pengar betalas tillbaka när avtal väl är tecknat.

Gravstenstvätt

Om ni vill ha gravstenen tvättad under våren/ försommaren 2023 görs beställningen senast 16 mars till kyrkogårdsförvaltningen. För beställningar inkomna under perioden 17/3-31/8 sker tvätt på hösten istället. Det finns möjlighet att teckna fleråriga avtal. Priserna är som framgår betydligt
förmånligare vid tecknande av flerårsavtal än för en enstaka
gravstenstvätt och erbjuds till nedanstående priser:
1-årsavtal 400 kr
3-årsavtal 600 kr
5-årsavtal 1 000 kr
Gravstenstvätten sker genom att ett långtidsverkande stentvättsmedel appliceras på gravstenen. Detta innebär att det tar några veckor innan stenen ser ren ut. De
gånger stenen inte blir ren med hjälp av detta medel kan högtryckstvätt behöva användas vid första tvätten därefter appliceras stentvättsmedel vid nästkommande tvätt.
OBS! För er som har skötselavtal på era gravar ingår gravstenstvätt i avtalet.

 

 

Vill du teckna gravskötselavtal, beställa gravstenstvätt eller få mer information kontakta expeditionen
Nils Stenlund 0371-831 51, nils.stenlund@svenskakyrkan.se
Sara Nilsson0371-831 44, sara.m.nilsson@svenskakyrkan.se