Gustavi ungdomskör

I Gustavi ungdomskör sjunger de äldsta av domkyrkans unga körsångare. 35 personer i åldern 16-25 år deltar, och många har sjungit sedan de var i åttaårsåldern.

Kören har en hög ambitionsnivå och ger många konserter och deltar högmässor i domkyrkan och på andra ställen. Intensivdagar, festivaler, körtävlingar står också på programmet. Repertoaren, som består av både körmusik a cappella och större verk, har en stor musikalisk bredd och är såväl sakral som profan.

På palmsöndagen 2014 uppförde kören Lukaspassionen av Rolf Martinsson med text ur Lukasevangeliet och av Göran Greider (uruppförande 2012) med solister och musiker i en halvscenisk version i regi av Anci Hjulström. 2013 deltog kören i en internationell körtävling i Venedig och kom på andra plats. Kören fick också ett specialpris för bästa framförande av nutida verk. I december 2013 släpptes skivan Lucia, välkommen. Turnéer, körtävlingar, SVT:s Luciamorgon och många körbesök och konserter har getts under åren. 

Kören leds av Petter Ekberg. Vill man delta i kören får man provsjunga, vanligtvis under sommaren.

Petter  Ekberg

Petter Ekberg

Göteborgs domkyrkoförsamling

Körledare