Provsjungning

Domkyrkoförsamlingen har ett rikt körliv för barn och ungdomar. Antagning till körerna sker genom provsjungning.

Provsjungning inför hösten 2023

Det är provsjungning till alla våra körgrupper. Under perioden 9-19 juni 2023 anordnas provsjungning inför höstterminen.

Sista anmälningsdag 26 maj

Kontakta prova@musikidomkyrkan.se för att få en länk till vårt anmälningsformulär.

Vem kan söka?

Varje höst tar vi in två nybörjargrupper med 8-9-åringar. Inför hösten 2023 finns alltså flest lediga platser för barn födda 2014-2015. Vi tar inte in barn födda senare än 2015.

I mån av plats tar vi också in äldre barn. Till våra flickkörsgrupper 10-16 år finns det oftast ytterst få lediga platser.

Till Gustavi Ungdomskör är vana körsångare i ålder 17-25 välkomna att provsjunga.

Domkyrkans Goss- och Flickkörer

Flickkörens aspiranter – nybörjargrupp från 8 år
Repeterar torsdagar kl 17-18:30

Yngre Flickkören – åldrar motsvarande ungefär årskurserna 4-6
Repeterar torsdagar kl 18:30-20

Äldre Flickkören – åldrar motsvarande ungefär årskurserna 7-9
Repeterar tisdagar kl 17-18:30

Gosskörens aspiranter – nybörjargrupp från 8 år
Repeterar onsdagar kl 17-18:30

Gosskören – från ungefär årskurs 4 fram till målbrottet
Repeterar onsdagar kl 18:30-20

Nissarna – Gosskörens målbrottsgrupp
Repeterar måndagar kl 17-18

Gustavi Ungdomskör – blandad ungdomskör, åldrar motsvarande ungefär gymnasiet och uppåt.
Repeterar tisdagar kl 18:30-21

Körtrappan

Körsångarna slussas vidare i grupperna med stigande ålder. Körtrappan slutar vid Äldre Flickkören/Nissarna. Därifrån söker man till ungdomskören i konkurrens med sökande utifrån.

Nya, yngre sångare tar vi i huvudsak in inför höstterminen.
För att ge de yngre körgrupperna arbetsro, tar vi inte in nya barn i låg- och mellanstadieålder under pågående läsår.
I mån av plats tar vi in ungdomar i högstadieålder även till vårterminen. Till Gustavi Ungdomskör (gymnasieålder och uppåt) tar vi in nya under hela läsåret, i mån av plats.

FAQ

Frågor och svar om provsjungning.