Göteborgs Domkyrkas Goss- och Flickkörer

Sammanlagt sjunger cirka 200 barn och ungdomar mellan 8 och 25 år i sju körgrupper.

Provsjungning!

Senast 7 juni kan du som är 8-25 år anmäla dig för provsjungning till Goss- och Flickkörerna och Gustavi Ungdomskör. Här kan du läsa mer om provsjungning.

Körsång med en pedagogisk grundidé

Vårt körarbete präglas av ett undervisande förhållningssätt. Körsångarna får en musikalisk grundkompetens som ger förutsättningar för ett livslångt (kör)sjungande. Sång är en övningsförmåga. Vi vill värna barns rätt till sång på barnröstens villkor med respekt för barns musikaliska nyfikenhet och fördomsfrihet. I barn- och ungdomskörer läggs grunden till de förmågor och den musikaliska upptäcktarglädje som kan bära körmusiken vidare in i framtiden.

Vår verksamhet

Vi sjunger i högmässor och gör konserter, åker på läger och resor, tar emot körbesök och gästar andra körer. Körerna medverkar regelbundet i Domkyrkans gudstjänster. Några gånger per termin gör vi egna konserter i Domkyrkan under namnet UNGA SJUNGA.
Fredagen före första advent bjuder vi in skolklasser till allsångskonsert. För många göteborgare är våra Luciakonserter en kär tradition. År 2011 och 2019 sändes de som SVT:s Luciamorgon. Höstterminen avslutas med Vi sjunger in julen klockan 8 på julaftons morgon. På nationaldagen 6 juni sjunger vi ut vårterminen med konserten Intåg i sommarhagen

Dirigenter

Petter Ekberg och Ulrika Melin Lasson leder körerna. 

Läs mer

musikidomkyrkan.se kan du läsa mer om vår verksamhet.

Lyssna på oss på Spotify!

I juni 2023 släpptes körernas nya album Allt vad hjärtat i vinter drömt som du kan höra på Spotify

Våra sju körgrupper

Det är provsjungning till alla våra körgrupper.

Flickkörens aspiranter – nybörjargrupp från 8 år
Repeterar torsdagar kl 17-18:30

Yngre Flickkören – åldrar motsvarande ungefär årskurserna 4-6
Repeterar torsdagar kl 18:30-20

Äldre Flickkören – åldrar motsvarande ungefär årskurserna 7-9
Repeterar tisdagar kl 17-18:30

Gosskörens aspiranter – nybörjargrupp från 8 år
Repeterar onsdagar kl 17-18:30

Gosskören – från ungefär årskurs 4 fram till målbrottet
Repeterar onsdagar kl 18:30-20

Nissarna – Gosskörens målbrottsgrupp
Repeterar måndagar kl 17-18

Gustavi Ungdomskör – blandad ungdomskör, ca 17-25 år
Repeterar tisdagar kl 18:30-21

Körtrappan

Körsångarna slussas vidare i grupperna med stigande ålder. Körtrappan slutar vid Äldre Flickkören/Nissarna. Därifrån söker man till ungdomskören i konkurrens med sökande utifrån.

Gustavi Ungdomskör

Gustavi Ungdomskör består av 35 sångare i åldern 16-25 år. Många av dem har vuxit upp i goss- och flickkörerna. Läs mer.

Nytt album från Goss- och Flickkörerna

"Allt vad hjärtat i vinter drömt!" Den nya skivan med Göteborgs Domkyrkas Goss- och Flickkörer & Gustavi Ungdomskör finns nu på Spotify!