Foto: Anders Västlund

Goss- och flickkörerna

Tre flickkörer, två gosskörer och en kör för pojkar i målbrottet - i domkyrkan finns körer för barn från åtta års ålder. Körerna ger konserter och sjunger i högmässor under hela året.

Göteborgs domkyrkas goss- och flickkörer är en del av domkyrkans stora körverksamhet. Sammanlagt sjunger cirka 170 personer i domkyrkans barn- och ungdomskörer. Många körsångare satsar mycket mycket tid och engagemang  och utvecklas genom att musicera på hög nivå och i många olika sammanhang. Varje år gästas körerna av flera andra barn- och ungdomskörer. Körerna har även internationella utbyten. 

Unga sjunga är körernas konserter i domkyrkan och ges flera gånger varje går. Konserter för skolorna ges fredagen före första advent. Körerna ger tre lucia- och julkonserter och biljetterna har strykande åtgång. Avslutningskonserterna varje termin är Vi sjunger in julen på julaftons morgon och Intåg i sommarhagen på nationaldagen, då alla domkyrkans körer medverkar.

Körledare är Petter Ekberg. Ulrika Melin Lasson leder den yngsta flickkören. Vill man delta i kören får man provsjunga först.