Göteborgs domkyrkas goss- och flickkörer

Sammanlagt sjunger cirka 200 barn och ungdomar mellan 8 och 25 år i sju körgrupper.

Vi sjunger i högmässor och gör konserter, åker på läger och resor, tar emot körbesök och gästar andra körer. 
Verksamheten är indelad i tre gosskörer och tre flickkörer. Gustavi Ungdomskör är en blandad kör för ungdomar från gymnasieålder och uppåt.
Körarbetet präglas av ett undervisande förhållningssätt. Körsångarna får en musikalisk grundkompetens som ger förutsättningar för ett livslångt (kör)sjungande. 

Körerna medverkar regelbundet i Domkyrkans gudstjänster. Några gånger per termin gör vi egna konserter i Domkyrkan under namnet UNGA SJUNGA.
Fredagen före första advent bjuder vi in skolklasser till allsångskonsert. För många göteborgare är våra Luciakonserter en kär tradition. År 2011 och 2019 sändes de som SVT:s Luciamorgon. Höstterminen avslutas med Vi sjunger in julen på julaftons morgon. På nationaldagen 6 juni tar vi sommarlov efter den årliga konserten Intåg i sommarhagen
Dirigenter är Petter Ekberg och Ulrika Melin Lasson. Vi har provsjungning till alla våra grupper. På musikidomkyrkan.se kan du läsa mer om vår verksamhet.