Strömsbro kyrka

Hillevägen 2

I april 1898 sände 64 Strömsbrobor in en skrivelse till kyrkorådet, där de anhöll om en egen gudstjänstlokal i "Gefle stads sjette kvarter Strömsbro". Detta beviljades. Stadsarkitekten E.A. Hedin utförde ritningar till kyrkobyggnaden. Grundstenen lades i maj 1899 och på julafton samma år kunde kyrkoherde Nils Lövgren inviga "Strömsbro kapell", som kyrkan länge kom att kallas.

Byggnaden var uppförd i liggande timmer och utvändigt reverterad av vit avfärgning. Invändigt var väggarna täckta av brädpanel, målad i ljusa färger. Annars präglades kyrkan av tidens smak - en blandning av nygotik och "snickarglädje".

1936-1938 renoverades kyrkan i mycket stram stil. Exteriören brädkläddes och tornspiran gjordes slät och rationell i funktionalismens anda. Inomhus utplånades varje spår av nygotik och snickarglädje. Predikstolen försågs med ljudtak och det enkla träkors, som tidigare stått på altaret, flyttades bort och ersattes av tre kopparreliefer utförda av Stig B

Max antal besökare i kyrkan är 150 personer
Titta in i kyrkan här!
 
På andra sidan gatan ligger Strömsbro församlingshus. Titta in i församlingssalen här!