Nattvard

Nattvarden

kallas också den sista måltiden, men den pågår fortfarande för att påminna oss om att Jesus är med oss alla dagar.

Nattvarden är -

Åminnelse: vi minns Jesus och hans sista måltid med sina lärjungar –
Lukasevangeliet 22:1-23.

Förlåtelse: jag får lämna det som blev fel, mina
tillkortakommanden och min del i världens bortvändhet
från Gud, och ta emot förlåtelsen.

Gemenskap: vi känner gemenskap med Jesus
Kristus, vi delar måltid med varandra, med alla
kristna i alla tider och på alla platser.

Tacksägelse: det grekiska ordet för nattvard,
eucharisti, betyder tacksägelse – vi tackar för vad
Gud har gjort för oss.

Mysterium: Gud är här, en smak av evigheten.
Närvaro: Jesus Kristus är närvarande i nattvardens gåvor, och i hela gudstjänsten

Läs mer om nattvarden här.