Dop

Man kan döpas oavsett ålder, det finns ingen åldersgräns för dop

Dop

Vi behöver inte prestera något eller vara på något speciellt sätt för att bli
döpta. Gud möter oss som vi är och Guds omsorg sträcker sig över hela
livet. Dopets vatten, det är tecknet på en kärlek utan gräns. Jesus lovar: ”Jag
är med er alla dagar till tidens slut.” Svenska kyrkan i Gävle skickar ut
en inbjudan till dop till alla nyblivna föräldrar. En folder där du som förälder
kan läsa om vad dopet innebär och hur det går till. Kanske du är vuxen och vill bli
döpt eller ditt barn är större nu och du/ni vill ha dop. Man kan döpas oavsett ålder
Det finns ingen åldersgräns för dop. De flesta som döps i Svenska kyrkan är barn och många associerar dop med stor släkt- och familjesammankomst men doptillfället kan lika gärna vara en enkel och fin stund med några få.  

Så bokar du dop

Dop bokas genom bokningsfunktionen för Svenska kyrkan i Gävle.

Föräldrautbildning - Trygghetscirkeln

Trygghetscirkelns föräldraskap är en pedagogisk modell för att göra anknytningsteorin begriplig och användbar för vanliga föräldrar.