Behandling av personuppgifter inom Svenska kyrkan

Från den 25 maj 2018 har Europa en ny gemensam lag om behandling av personuppgifter: Dataskyddsförordningen (GDPR). Syftet med den nya lagstiftningen är att stärka skyddet av enskilda personers personuppgifter.

Svenska kyrkan välkomnar dataskyddsförordningen. Respekten för varje människas integritet är en del av vår identitet som kyrka. Vi vill vårda det förtroende som du som medlem eller anställd, förtroendevald eller ideell medarbetare ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation och hanterar många personuppgifter.

Medlem i Svenska kyrkan

Om du är medlem i Svenska kyrkan behandlar vi dina personuppgifter för att ta ut avgifter, skicka ut information med mera. När du begär utträde ur Svenska kyrkan kommer dina uppgifter att raderas ur våra system men kan finnas arkiverade i enlighet med arkivlagen (1990:782).

Om du som medlem får barn kommer ditt barns namn och personnummer att registreras hos oss så att vi kan skicka ut inbjudan till dop. Uppgifterna behandlas med stöd av 19 kap. 8 § i kyrkoordningen, vilken stadgar att information om möjligheten till dop ska skickas ut till alla medlemmar vars barn är yngre än sex månader.

Vi skickar varje år in uppgifter om dem som är medlemmar i Svenska kyrkan till Skatteverket enligt 5 § i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund.

Deltagare i verksamheten

Personuppgifter (namn, adress, telefon, e-post, personnummer) som lämnas i samband med anmälningar till församlingens verksamhet, kalendarieutskick med mera, sparas så länge verksamheten pågår eller tills du återkallar ditt samtycke. Dina uppgifter hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

För mer information gällande dataskyddsförordningen - GDPR hänvisar vi till Integritetsskyddsmyndighetens webbplats

För ytterligare information gällande hur Svenska kyrkan behandlar personuppgifter - läs här.

Kontakt

Vid frågor gällande vår behandling av dina personuppgifter, kontakta

David Holm, dataskyddsombud, Gävle församling, 026-17 05 69.

E-post: david.holm@svenskakyrkan.se

Svenska kyrkan i Gävle (Gävle församling) har enbart tillgång till personuppgifter som behövs för församlingens egen verksamhet och har inte tillgång till uppgifter som finns hos andra församlingar.

Läs mer om hur Gävle församling behandlar personuppgifter här.