Peter Ekman, handläggare

Peter Ekman är handläggare för barnrätt, förskola och barnkonsekvensanalys på Svenska kyrkans enhet för forskning och analys i Uppsala.

Om mig, Peter

I mitt arbete strävar jag efter att säkerställa barnets plats och stärka barnets röst i Svenska kyrkan. Jag har under lång tid arbetat med att reflektera över barnets ställning i Svenska kyrkan, som anställd i församling, stift och nationell nivå.
Det handlar dels om det barnrättsliga perspektivet dels om att göra Svenska kyrkan mer öppen för barn och dels för att täcka upp för ett faktiskt demokratiskt underskott. Sedan 2012 arbetar jag med metodutveckling gällande barnkonsekvensanalys.

Jag arbetar också med att främja Svenska kyrkans förskoleverksamhet som omfattar drygt 4000 barn fördelat på 100 förskoleenheter. Det handlar om lagar och regler kring huvudmannaskap samt på vilket sätt de konfessionella inslagen integreras i verksamheten.

Specialområden

Barnkonventionen

Rättighetsbaserat arbetssätt

Nyckelord

Barnrätt, barnkonsekvensanalys, förskola, pedagogik, utbildning, mänskliga rättigheter, demokrati.

Mitt CV

  • Nationell handläggare för barn och ungdomsfrågor, ordf. i SKR:s programråd för Kyrka-Skola (2008). Sedan 2013 Ansvarig för Svenska kyrkans arbete med barnkonsekvensanalys. (Svenska kyrkan)
  • Utskottsekreterare, kyrkolivsutskottet 2017 – (Svenska kyrkan)
  • Projektledare för Ung 2000 (1997-1999), projektledare för konfirmandprojekt (1999-2001), omvärldsanalytiker (2001-2004). (Svenska kyrkan, Uppsala stiftskansli
  • Integrationsarbete, projektledare för ”Sverigeskolan”, samt ”I landet utan gränser”. Projekt skedde i samverkan med Socialförvaltningen i Landskrona och ingick i introduktionsplanen.Forskare vid Svenska kyrkans Invandrarbyrån i Landskrona 1995-1996 (LO-sektionen)
  • Sociologi (40 p), 1994–1995 (Lunds universitet)
  • Teologie kand. (140 p), 1990–1994 (Lunds universitet)

Mitt pågående arbete

Under våren 2020 genomför jag tillsammans med Xiomara Lysti
(komminister i Västerås pastorat, västra område) en större barnkonsultation gällande Svenska kyrkans mål- och styrdokument: Verksamhet och Ekonomi 2021–2023. Totalt har 30 barn och ungdomar intervjuats gällande Svenska kyrkans prioriterade områden för perioden.

Under hösten 2020 kommer också rapporten Barnets röst, min plats och mitt språk, släppas. Rapporten handlar om de möjligheter och problem det innebär att vara flerspråkig. Rapporten har arbetats fram i samarbete med Luleå stift.

Under våren 2020 har ett arbete påbörjats i samarbete med Lunds pastorat och Lunds stift som syftar till att stärka metodstödet för församlingarnas arbete med barnkonsekvensanalys.

Mina publikationer i urval

Botkyrkarapporten (2019), Peter Ekman m fl.

Barnets röst, rapport Örebro (2017) Peter Ekman m.fl.

Digital handbok för barnkonsekvensanalyser i Svenska kyrkan 2016

Den blomstertid nu kommer…fördjupande texter/ red. Ekman, Peter, Ekh, David: SKR, 2010, 148 s.

Den blomstertid nu kommer…ett utbildningsmaterial/Ekman, Peter m. fl. Växjö : SKR, 2007, 104 s.

Konfirmand efter 2000 år : en resa tillbaka till framtiden / Ekman, Peter. Stockholm: Verbum, 2001, 112 s.

Ung 2000 : röster ur den framtida kyrkan / Ekman, Peter. Stockholm: Verbum 1998, 159 s .

Guatemala i blickpunkten / Ekman, Peter m. fl. Lunds Universitet, 1994 159 s.